1. července 2014 –– události –– Klára Tichá

Uměleckoprůmyslové museum v Praze vystavuje do 14. září 2014 díla Václava Šeráka a jeho žáků. Na výstavě s názvem Oheň – Hlína – Led lze vidět jak keramické plastiky tak i designové produkty. Zastoupeny jsou i díla známých autorů jako Daniel Piršč, Milan Hanko, Antonín Tomášek, Viktor Chalepa, Gabriel Vach nebo Maxim Velčovský.

Ve výstavním prostoru nejprve narazíte na volnou tvorbu Václava Šeráka a postupně dojdete k jeho designovým dílům a ateliérovým výtvorům společně s náčrty na stěně. V horním patře sálu jsou pak k vidění práce jeho žáků, kteří prošli jeho ateliérem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Václav Šerák je výjimečná osobnost české a evropské keramiky. Jeho tvorba je plná dynamických tvarů, velkorysých proporcí a uměřeného detailu společně s expresivním tvarovým a barevným pojetím plastik. Šerákova tvorba přesahující běžný rámec pojetí keramiky inspirovala a ovlivňovala dění v tomto oboru v Evropě i v zámoří.

Václav Šerák studoval u profesora Otto Eckerta v roce 1958 v ateliéru keramiky a porcelánu na VŠUP. Od té doby za svou tvorbu získal řadu mezinárodních ocenění. Jedno z nich bylo například v 60. letech na XII. Triennale di Milano. Od 90. let začal vést ateliér keramiky a porcelánu na VŠUP kde byl v roce 1992 jmenován profesorem.

Jeho ateliérem prošel například Daniel Piršč, Antonín Tomášek, Gabriel Vach nebo Maxim Velčovský. Tyto své studenty vedl do dění volné keramické plastiky a designu. V současné době vedou někteří z jeho žáků vysokoškolské a univerzitní ateliéry v Čechách i na Slovensku, které se zabývající keramikou.

Čtěte další články na téma porcelánkeramika

Foto a zdroj: UPM