17. ledna 2018 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Kuzebauch byla zahájena výstava Sklorealismus, na které uznávaný sklářský výtvarník Jakub Berdych starší prezentuje svou tvorbu, jenž je označována za realistické sklo. V expozici naleznete užitné plastiky různých stylů, barev a tvarů foukaných ze skla do forem, ale i pozoruhodné plošné obrazce doplněné například bronzem. Zdarma přístupná výstava je otevřena do 18. března.

„Sklo je materiál, který výtvarníky většinou dráždí. Proto mnozí jeho vlastnostem podlehnou, jiní s nimi zápasí, a jen občas se najdou tací, kteří s nimi prostě pracují. Vnímají sklo jako surovinu vhodnou k zaznamenání svého vidění světa, zacházejí s ním sice s respektem, ale bez emocí, realisticky. Takový je i přístup Jakuba Berdycha (*1953), jenž se již v roce 1983, po několikaletém působení na pražské UMPRUM, vydal cestou svobodného povolání. A získal si pozornost nejen jako vyhledávaný restaurátor historických interiérů, ale i designér a sklářský výtvarník. Od roku 2003 proto působí též jako pedagog na katedře designu Technické univerzity v Liberci,“ uvádí k autorovi kurátor výstavy Petr Nový.

„Pojítkem mezi Berdychovými díly je okolní svět a stopy člověka v něm. Prochází se po zemi s otevřenýma očima a myslí, doslova si jej přetavuje do skla, ať již v podobě plastik, lahví nebo váz. Je kreativní v pravém slova smyslu, výtečně ovládá umění zkratky a pointy, má smysl pro nadsázku a kontextuální hru na schovávanou. Dokáže prostě ze skla tvořit nevšední všednosti, někdy podle puritánů k materiálu až neuctivé, jak ostatně s gustem činí i jeho o generace mladší souputníci,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavasklo

Foto: Gabriel Urbánek
Zdroj: Galerie Kuzebauch