13. února 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Na fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se konala třídenní výstava semestrálních a klauzurních prací studentů ateliéru Sklo, který vede designér Marcel Mochal. Studenti tvořili na semestrální téma Nápoj mého srdce, klauzurními tématem byl Zmrzlinový pohár a objekt či instalace na té Still life.

„Svobodné téma semestrální práce Nápoj mého srdce formuje hodnoty konkrétní oblasti designu a dává prostor pro definici cesty každého studenta – designéra. Tento semestr se cíleně zabýváme designem pro dvě technologie – hutní výrobu skla a technické sklo,“ uvádí vedoucí ateliéru Marcel Mochal.

„Spolupracujeme s hutí Štefánek z Desné Jizerských horách, která je našim partnerem nejen při výrobě, ale i během konzultací návrhů. Externí spolupráce zároveň probíhá s výrobcem technického skla – sklárnou Detesk z Železného Brodu. Klauzurní téma dělím na dvě úrovně – speciální téma pro první ročník a druhé téma pro ostatní studenty. Návrhy vznikají v atmosféře sdílení – formou individuálních i kolektivních konzultací a prezentací,“ dodává.

Čtěte další články na téma sklo

Foto a zdroj: Ateliér Sklo FUD UJEP