10. února 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Nejvlivnější průkopník sociálního a ekologického designu Victor Papanek má velkou retrospektivní výstavu v německém Vitra Design Museu. Má podtitul The Politics of Design a dvacet po jeho smrti přibližuje jeho vliv designu s přesahem do současnosti. Cenné exponáty doplněné o tvorbu jeho současníků můžete zhlédnout až do 10. března.

„Victor Papanek (1923–1998) uprchl před nacistickými perzekucemi z Rakouska do Spojených států v roce 1939. Zpočátku se věnoval průmyslovému designu, ale později začal kritizovat konzumní způsob život. Tento postoj je patrný i v jeho návrzích, jako jsou například televize a rádia pro africké země, elektrická vozítka, objekt Fingermajig, který měl stimulovat hmat, a série Living Cubes – nábytek, který si měli smontovat sami uživatelé tak, aby odpovídal jejich potřebám. Největší vliv ovšem mělo Papanekovo psané dílo. Stal se propagátorem nového kritického chápání designu, přednášel na univerzitách po celém světě,“ uvádí zástupci muzea.

Výstava je rozdělená do čtyř částí. První je koncipována jako multimediální prezentace, kde je chronologicky vyobrazen Papanekův život a jeho nejzásadnější myšlenky dány do kontextu současnosti. Krom důležitých myšlenek a dokumentů je vystaven i jeho nábytek, etnologické předměty a diapozitivy z přednášek. Další dvě části jsou zaměřeny na autorovu kritiku konzumního života, ekologii, potřeby třetího světa a přesah nejpalčivějších témat do designu.

Důležitou součástí výstavy je i dvacet současných děl, které přenášejí Papanekovy myšlenky do problémů současného světa. Setkat se zde můžete i s tvorbou jeho současníků z období 60. až 80. let jako George Nelson, Richard Buckminster Fuller, Marshall McLuhan a radikální designérskou iniciativou Global Tools. Samozřejmým exponátem je pak kniha Design for the Real World, jenž je nejčtenější knihou o designu na světě.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Vitra Design Museum