16. června 2024 –– umění –– Ondřej Krynek

Významný kolínský gotický kostel svatého Bartoloměje má po své velké rekonstrukci. Novým prvkem v interiéru jsou mříže, které navrhla trojice českých architektů. Do dvou oltářních prostorů, kde najdeme oltáře z roku 1910, byla umístěna velmi povedená mříž zdobená decentním ztvárněním svatováclavského chorálu v podobě zlatých pásků.

„Smyslem návrhu mříže bylo vytvořit takovou podobu mříže, ve které by byl zakomponován svatováclavský chorál. Proto byl vytvořen jedinečný parametrický transkript nápěvu, not a textace chorálu. Textace chorálu je přenesena do zlatavých pásků umístěných na vertikálních prutech mříže. A to tím způsobem, že samotný prut, respektive jeho výška, je v poměru rozdělena podle počtu písmen v abecedě a tudíž výškově umístěné pásky přesně značí dané písmeno. Zlatavé pásky symbolizující jednotlivá slova chorálu,“ uvádí architekti Tomáš Hladík, Antonín Hůla a Vojtěch Ertl.

„Jsou přeneseně oním ‚Slovem‘, které nám přináší evangelium. Transkripce not a nápěvu byla převedena do kódu tak, že ve vodorovné části nosného rámu je promítnuta pomyslná notová osnova a jednotlivé pruty, které značí noty, jsou do ní přesně umístěné. Různý průměr prutů-not značí jejich adekvátní délku. Rám mříže je vytvořen nejdelším ohýbaným V profilem, jaký byl dosud použit. Tvar rámu koresponduje s profilací gotických žeber. Začátek chorálu je při severozápadní straně – to jest při pohledu do kaple s oltářem sv. Václava. Samotná mříž se skládá ze tří segmentů, a každý segment je transkriptem jedné ze slok chorálu,“ dodávají.

Je až s podivem, že kostel dostal takto povedené mříže. Precizní provedení, decentní zdobení, zlatý akcent a celkově skvěle do kostela padnoucí objekt je důkazem toho, že Češi umí na světové úrovni. Celý design působí svěže, vzdušně, má umělecký přesah, církevní hloubku a interiér kostela zdobí famózním způsobem. Doufejme, že se tímto počinem budou inspirovat i další kostely při své rekonstrukci.

Čtěte další články na téma kostelKolín

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: Tomáš Hladík, Antonín Hůla a Vojtěch Ertl