24. ledna 2010 –– umění –– Martina Ivičič

Vy nevíte  jak malují včely? Zahleďte se do obrazů, které německý umělec Klaus Weber vystavoval v expozici Bee Paintings v Herald Street Gallery. Tento umělec se dobrovolně vzdal štětce a své funkce Homo Faber – člověk tvůrce a přenechal celý kreativní proces přírodě. Včely se postaraly o finální podobu jeho obrazů.

Rok 2009 byl pro berlínského umělce Klause Webera celkem umělecky a exhibičně plodný. Svoje práce vystavoval v Centre d’art Pasarelle ve Francií, v galerií Transmission v polském Glasgowě a nakonec v Herald Street v Londýně. Expozice Bee Paintings představuje sérií obrazů, které ponechal napospas včelímu trusu. Podstatnou část tvoří plátna různých rozměrů, které nechal volně pohozeny ve včelíně, čím přenechal tvořivý akt na nic netušící včely. S odkazem na Barthesovu „smrt autora“, tímhle činem se umělec jako autor, jako tvořící entita, vytratil.

Mezi obrazy jsou i koláže, které se dají vnímat i jako vyjádření konvergence humanity, lidské inteligence, filozofického a umělecko-tvořivého principu s principem čistě živočišným. Konkrétní koláže vyjadřující toto propojení jsou poskládané z makrofotografie včely, která má Freudovu hlavu nebo hlavu Henry Michauxa, francouzského spisovatele a básníka. Umělec se staví do polohy etnografa. Proces tvorby jeho děl probíhal bez použití štětce. Weber, používá plátno jako základní platformu pro vznik obrazu, ovšem odmítá a popírá svoji úlohu kreativní autority, stává se „zahradníkem“ a stará se o to, aby umění vzniklo za jeho minimální účasti.

Weber propojuje ve své tvorbě různé pojmy z odlišných prostředí. Prvky z přírodního světa s průmyslovými produkty, s artificiálním materiálem různého původu. Vznikají tak bizarní asambláže, jako například malé přírodní tornádo vycházející z obyčejného vakuového vysavače nebo houby vyrostlé z asfaltu.

S trochou nadsázky by jsme o Weberovi mohli mluvit jako o umělci renesančního typu, protože jeho umělecký záběr je skutečně široký. Nevěnuje se pouze malbě, ale i kinematografií, komponování hudby, je autorem několika knižních publikací a zároveň je odborným asistentem na různých vědecko-výzkumných institutech v Německu.

Foto a zdroj: Klaus WeberHerald Street Gallery