14. února 2010 –– umění –– Martina Veverková

Až do 5. března představuje pražská galerie Dolmen výstavu abstraktních obrazů Patrika Hábla s názvem Avoid  a void. Expozice nabízí na 60 obrazů vesměs současné tvorby na velkých i středních formátech. Galerie u příležitosti výstavy malíře vydala i obsáhlou autorovu monografii.

Většinu vystavených obrazů tvoří současná tvorba malíře Patrika Hábla. Mezi nimi najdeme ukryty i  obrazy pro malíře stěžejní a přelomové. Frekventované proměny osobitého malířského projevu prozatím neustálil a jeho snaha nenechat se uzavřít v jediné pro něj charakteristické technice, souboru barev či tématu podkládá, je patrná i v rámci výstavy.

Jestliže my sami se stáváme diváky, i Patrik Hábl nám není nepodobný. Jak říká, malíři jsou nejrůznějšího druhu. Ti, co nejdříve o malbě hodně hovoří a potom teprve malují, nebo ti druzí, kteří malují a pak se teprve snaží hovořit. On sám patří k těm druhým a proto rozhovor s ním o jeho vlastních obrazech je zároveň spíše rozhovorem dvou diváků.

Svoji malbu charakterizuje jako bezelstnou, jednoduchou někdy i banální. Nestaví se do role rafinovaného malíře,  jeho malba není vyspekulovanou imaginací. Je řízena malířovou pocitovostí, je spíše intuitivní. Na obrazech se setkáváme s postavami, horizonty, mraky, krajinami či z nejposlednější doby květy.

Námět pro Hábla stojí na druhé koleji. Samotný ponor do procesu malby je dostatečnou satisfakcí,  na tématu se pouze vynořují  jeho niterné myšlenky, vědomé i nevědomé. A tak svět maleb, který se po galerii Dolmen rozprostřel, není žádnou společenskou obžalobou všech jejích nectností, ale pokojným nalézáním oken do hlubin, pro každého z nás jedinečné tím, co v nich nalézáme.

Foto: Patrik HáblMartina Veverková
Zdroj: Galerie Dolmen