9. května 2010 –– umění –– Veronika Šubrtová

V galerii Akademie výtvarných umění v Praze momentálně proběhla krátká výstava prací Zuzany Ondrouškové, Alžběty Říhové a Jany Vojnárové s názvem Má jich víc. První dvě jmenované studují malbu na VŠUP u Stanislava Diviše, Jana Vojnárová studuje na Akademii výtvarných umění.

Druhá výstava s názvem Má jich víc nemá žádnou jednotící koncepci, ukazuje průřez tvorbou tří mladých malířek, které se navzájem znají. Co mají společného, je zájem o figuru.

Zuzana Ondroušková je fascinována hasiči. K zájmu o tuto profesi se dostala skrze svého bratra, hasiče. Nesnaží se však zachytit realitu tohoto nebezpečného povolání, hasiči, jejich činnost a výstroj jí spíše slouží jako základ pro její formalistické experimenty. Zachycuje je během záchranných akcí, které znázorňuje ve velmi stylizované formě. Atmosféra nebezpečí, hluku a špíny na diváka může působit jen skrze barevnost: šedá a černá, kombinovaná s jedovatými odstíny barev. Hlavy hasičů v přilbách se mění v jakási monstra, podobná robotům. Oči hasičů jsou jediným svědectvím toho, že se jedná o lidské bytosti.

Alžběta Říhová vystavuje kresby slavných historických umělců a filosofů. Obrysovou kresbu doplňuje fragment nějakého citátu z komunistické nebo jiné ideologie. Podobné práce měla Alžběta vystaveny na zimním Artsemestru 2010, ale tento koncept rozvinula v malbách, které zachycovaly obličeje, přes které běžel text jejich citátu. Lze tak pochopit Alžbětinu potřebu vyjádřit se k ideologickým problémům a morálním dilematům uběhlého století. I když je vidět radostná snaha o hlubší myšlenku, je kombinace s citáty poněkud prvoplánová a obrazy trochu připomínají ilustrace do učebnice dějepisu.

Jana Vojnárová zachycuje člověka v jeho každodenním prostředí, její malby jsou na první pohled nenápadné, na druhý pohled vidíme sebejistou práci se štětcem, melancholická barevnost je místy narušena tahem jasnou barvou: celkový dojem z obrazu však není narušen.

Výstava pod vedením Edith Jeřábkové sice trvala krátce, ale o těchto třech malířkách určitě ještě uslyšíme.

Foto a zdroj: AVU