27. června 2010 –– umění –– Barbora Heroldová

Významným tématem v tvorbě italských Nucleo je umělecká artikulace neurčitosti. V tomto směru předložili uskutečněním performance s názvem By The Wind zaznamenáníhodný důkaz jejich pozoruhodné invence. Mechaničnost užitých prostředků se explicitním odkazem k přírodě prolíná se spontánností. A celý proces tak vedle hledání nových forem estetiky evokuje osobní otázky lidského vnímání.

Nucleo, kreativní čtveřice v čele s designérem Piergiorgiem Robinem, obhajovala svůj propagovaný label Výzkum, inovace, introspekce ve speciálním prostoru Nilufar Gallery na milánské, uměním proslulé Via Tortona. Celý koncept By The Wind spočívá v opakované simulaci sněhové vánice pomocí poloautomatických přístrojů produkujících umělý polyurethanový „sníh“. Po navrstvení směsi na deskové struktury přichází na řadu avizovaný vítr v roli autora, který rozrušený povrch přetvoří vždy v nové, jedinečné dílo.

Nucleo, fascinováni a inspirováni aktuálností, přítomností, sledováním neustálého průběhu, si ve své práci kladou výzvu vizuálního zaznamenání hodnoty okamžiku a jakéhosi bezprostředního sebegenerujícího umění. Pohybem mezi póly umělosti a přirozenosti, procesu a stavu, techniky a přírody navíc provokují člověka k uvědomění si vlastní role v těchto dimenzích. Právě důsledná komplexnost se zdá být velmi zdařilým aspektem celého projektu. Nabízí divákovi prostor být z neustálého procesu novosti u vytržení.

Svérázný umělecký tým z Turína, profilující se na průniku designu, moderního umění a architektury, si během své třináctileté aktivity získal sympatie mnoha významných světových galerií. By The Wind je jejich dalším příspěvkem k trendu otvírání hranic v moderní umělecké tvorbě, zejména sofistikovaným zapojením významu času a novými formami vyjádření přírodní podstaty.

Foto a zdroj: Nucelo