27. února 2011 –– umění –– Ján Búza

Guggenheimovo muzeum v Berlíně otevřelo koncem ledna výstavu newyorské umělkyně Agathe Snow s názvem All Acces World. Agathe Snow v této instalaci, jak i ve svých jiných dílech vyjadřuje vizi chaosu, sociálního úpadku s východiskem v lidské duchaplnosti a komunitě. Expozice je otevřena do 30. března.

Výstava All Access World zobrazuje světoznámé monumenty, památky a tradiční místa z celkem jiného pohledu. Za cíl si vytyčila prozkoumat, jak tyto objekty přispívají ke tvorbě kolektivní paměti a slouží jako kotvení národní identity. Agathe Snow experimentuje s těmito ikonickými strukturami a zbavuje je jejich jasného významu ve prospěch nové flexibility a zakotvení jejich pozice do současného světa jako nositele kulturní výměny.

Myšlenka instalace je vyjádřená založením fiktivní korporace All Access World, která má podle autorky za cíl: „šíření demokratičtějšího přístupu k vlastnictví a distribuce monumentů“. V rámci tohoto konceptu jsou tradiční památky vystavěny procesu reinvence a transformace tak, aby byli proměněné na spotřební produkty, které mají potenciál uspokojit individuální potřeby, chutě a zájmy jednotlivce.

Instalace vytváří barevnou směs tvarů a materiálů. Jednotlivé typické architektonické prvky staveb kombinuje do sebe a přináší tak pocit chaosu a prolínání. Nastává komprimace nejznámějších staveb do prostoru jedné místnosti. Jde však ještě o krok dále a klasické symboly kombinuje se symboly doby moderní. Stonehenge a vesmírná stanice ISS se tak střetávají na jednom místě. To posiluje a posouvá komprimaci z roviny čistě geografické do roviny časové a vyvolává otázku, kam svět vlastně směruje.

Stěny pokrývají obrovské koláže a objekty v místnosti jsou na kolečkových podložkách. Autorka sama nabádá, aby se návštěvníci do výstavy sami zapojili. Největší úsměv u mě vyvolaly plyšové sochy z velikonočních ostrovů. Na druhé straně, zamýšlenou pointu díla si musí návštěvník k samotným předmětům často domýšlet a osoba, která je fanouškem minimalizmu a precizního provedení ze samotné realizace asi nadšená nebude. Realizace v některých momentech vyvolává dojem, že autorka se snažila v skutečnosti odpovědět na otázku: „co se stane, když zavřete deset předškoláků na dva týdny do místnosti s hromadou odpadků, plakátů, pastelek a množstvím lepicí pásky“.

V případě, že se chcete osobně přesvědčit, jak tato výstava vypadá, máte šanci do 30. března v Deutsche Guggenheim Museum v Berlíně, které se nachází na známé ulici Unter den Linden. V jeho prostorách otevřených v roce 1997 je vždy jen jedna instalace. Navzdory tomu, že jeho výstavní prostory jsou malé, ročně ho navštíví více než 140 tisíc lidí.

Foto a zdroj: Deutsche Guggenheim a Agathe Snow