9. března 2011 –– umění –– Ondřej Krynek

Pařížská galerie Centre Pompidou, pořádá do konce března gigantickou výstavu, jejímž ústředním tématem je Piet Mondrian jakožto hlavní představitel hnutí De Stijl. Ve 22 místnostech je rozebrán život, první i vrcholná díla Pieta Mondriana. Návštěvníci mohou vstoupit do napodobeniny ateliéru a pokochat se i nábytkem, architekturou a interiéry v podání skupiny De Stijl.

De Stijl je uskupení nizozemských umělců, především však malířů, designerů a architektů. Umělecký abstraktní směr, který by vystihoval tvorbu této skupiny založené v roce 1917  se nazývá neoplasticismus a nejvýznamnějším zástupcem tohoto stylu je Piet Mondrian. Výstavu jednomu z největších a nejpopulárnějších abstraktních malířů 20. století uspořádalo centrum moderního umění Centre Pompidou v Paříži, které výstavu francouzského rodáka rozšířilo o tvorbu skupiny De Stijl.

Svým rozsahem úctyhodná a obdivuhodně propracovaná výstava nabízí 22 velkých místností, které návštěvníka postupně provádějí životem dnes tolik uznávaného Mondriana, jímž se prolínají i díla skupiny De Stijl a jejich vrcholných představitelů. Pozoruhodný je pohled na první malířova velká díla okolo roku 1912, kde je vidět jeho zručnost a neustálá snaha o hledání vlastního vhodného výrazu. Na stěnách se objevují i některé kubistické obrazy, které Mondrian velmi zručně maloval pod francouzským kubistickým vlivem.

Pro návštěvníky je však jistě mnohem zajímavější ona neoplasticistická éra jeho tvorby, která započala uvězněním malíře válkou v neutrálním Nizozemsku. K vidění je mnoho jeho abstraktních ztvárnění oceánu, stromů postav a dalších objektů. Nejpozoruhodnější je rozmanitost jeho jen očíslovaných či podle barev pojmenovaných abstraktních kompozic, které maloval na různě velká čtvercová nebo obdélníková plátna, která občas komponoval i jako kosočtverce. I když nejslavnější jsou jeho plátna s bílým pozadím, černými čárami a barevnými obdélníky či čtverci, na výstavě je vidět fantazie a rozmanitost jeho tvorby. Muzeum pro návštěvníky připravilo jako doprovod k vystaveným dílům i videa, výstřižky a odraz jeho tvorby. Omezený počet návštěvníků může navíc vstoupit i do napodobeniny ateliéru Mondriana.

Mimo Pieta Mondriana jsou na výstavě hojně zastoupeni i další představitelé De Stijl jako stejně výborní malíři Theem van Doesburgem a Bart van der Leck, zastoupení nejen obrazy, ale i například malovanými vitrážemi. Jedna ze sekcí nabízí nečekaně zachovalý originální nábytek z let 1918 až 1923, který v duchu neoplasticismu navrhl nizozemský designer Gerrit Reitveld. Konec výstavy je věnován architektuře a interiérům. Krátkými videi, fotografiemi, skicami a modely je možno nahlédnout do neoplasticistických interiérů a na návrhy nerealizovaných staveb.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Centre Pompidou