5. dubna 2011 –– umění –– Zuzana Dobrovolná

Ve 30. letech se zasadil Jindřich Štyrský o to, aby vyšly trojdílné Erotické Revue jako exkluzivní, intimní a nejnedosupnější bibliofilský výtisk. Nyní s inspirací tohoto tématu a konceptu z revue, a možná i přicházejícím jarem, se můžete v Kutnohorské galerii GASK podívat na několik desítek exponátů, které jsou tajemnější, než by se mohlo zdát.

Základní myšlenkou Štyrského Erotické Revue bylo takzvané veřejné tajemství a erotika. Společnost třicátých let věděla, že byla vydána tato kniha, ale kromě předem vyvolených k ní nikdo jiný neměl přístup. Tisky byly opředené zákazem kopírování, půjčování a šíření.

Přesně touto tajemností a zvědavostí z řad veřejnosti se nechala inspirovat Galerie Středočeského kraje. Hlavním nápadem se zde stává naprostá anonymita tvůrců. Díla, která zde můžete objevit, překvapí tím, že na popisce najdete pouze název a techniku. Autorství zůstává a zůstane nezveřejněno. Vzkniká tak intimní atmosféra, připravená pojmout nejrůznější otázky erotiky, umění a krásy.

„Tajemství a jakousi nerovnou hru mezi zasvěcenými a těmi, kdo jsou nuceni se pouze dohadovat, lze brát i jako možnou metaforu erotických vztahů,“ uvádí kurátor výstavy Ondřej Chrobák. Tímto počinem zkouší širokou veřejnost zda-li je na tato soukromá intimní témata již připravena. Úkolem výstavy není, aby se stala další kuriozitou pro veřejnost, ale zkouška, jakým způsobem je běžný návštěvních schopný přijmout tento koncept za rovnoprávný s ostatními výstavami současného umění.

Těšit se můžete na přibližně 40 erotikou  nabitých děl, vizuálních i textových záznamů, od 33 současných umělců nejen z České republiky. O to těžší je identifikovat autora vzniklého objektu. Galerie GASK se chystá přiložit pomocnou ruku ke vzniku dalších tisků původní Erotické Revue od Štyrského. Výstava bude otevřena do 29. května 2011. Vstupné je 50 korun, studenti mají slevu padesát procent.

Foto a zdroj: GASK