21. října 2011 –– umění –– Tomáš Holý

Muzeum moderního umění v Paříži Centre Georges Pompidou představuje dílo norského malíře Edvarda Muncha. Expozice čítající na 140 uměleckých objektů, krom obrazů i fotografie, grafiky a sochy, nabídne návštěvníkům z velké části díla ve Francii dosud nevystavená.

Dvanáct tematicky připravených sekcí nahlíží na Muncha jako modernistu, který hledal zdroje inspirace v technologickém pokroku. Oporou mu tak byl fotografie, kinematografie či rentgenového záření.

Intenzivní barevnost, jednoduchá kompozice a opakující se motivy diváka vtahují do děje. Cílem expozice není retrospektiva, ale pohled na intenzitu Munchova díla. Ta je patrná zejména v jeho opakujících se motivech. Malíř se mnohokrát vracel k některým námětům, jako je například Zelený pokoj. Návštěvník má možnost zhlédnout, jak s postupem let dával Munch svým obrazům nový kontext, interpretaci a barevné vidění.

Patrné je to i na jeho autoportrétech, které zejména v poslední dekádě sílí na expresivitě. Edvard Munch jich během svého života vytvořil několik desítek, každý rok vždy minimálně jeden. Sám se tak stal svým vlastním dokumentaristou. Návštěvníci při pohledu na fotografie a obrazy mohou postupovat časem a stárnout s umělcem.

Edvard Munch, narozen v roce 1863, vytvořil největší část svých děl ve dvacátém století. Umírá v roce 1944, kdy rovněž odešli modernisté Piet Mondrian a Vassily Kandinsky. Výstava Edvard Munch, L’oeil Moderne je přístupná do 9. ledna 2012. K dispozici je oficiální katalog o 300 stranách za cenu 45 euro, tedy asi 1 100 českých korun.

Čtěte všechny články na téma malbaPaříž

Foto a zdroj: Centre Pompidou