4. srpna 2012 –– umění –– Dominika Jelínková

Anglický fotograf Nick Veasey používá ve své profesi velmi nezvyklou metodu zobrazení objektů. Je jí rentgen, pomocí kterého pomyslně odstraní vnější obal a veškeré vrstvy a nechá vyniknout pravé jádro zkoumaných věcí. Tímto způsobem, který je perfektním příkladem souznění umění a vědy, nahlíží na lidi, věci, objekty, gesta, svět přírody i zvířata.

Veaseyho inspirace vychází z neočekávaného zdroje. Když pracoval coby fotograf a designér pro ranní televizní vysílání v Anglii, byl přidělen k velice stereotypnímu úkonu. Musel rentgenovat plechovky k nalezení vítězného kódu. Po třech dnech práce bez výsledku si ze srandy zrentgenoval tenisku a užasl. „Ten obrázek vypadal úplně skvěle a já si uvědomil, že na tom je něco velice zvláštního. Byl to jeden z těch okamžiků, co vám navždy změní život. Okamžitě jsem nechal všeho, co jsem do té doby dělal,“ popsal fotograf prvotní impuls k používání nezvyklé metody.

Veasey strávil tři měsíce práce s vědci, aby si osvojil jejich techniku. Experimentováním s různými variacemi materiálů, jež obsahují plast, květiny, kovy, zvířata nebo lidi, se naučil měřit hustotu objektů a ozbrojen novými znalostmi z této oblasti, jednoduše proměnil svá díla v komerční úspěch. Metodu vyfocení pomocí rentgenu použil například při spolupráci se značkami Nike, Porsche, IBM nebo Bloomberg.

Velký rozruch způsobil rentgenovým snímkem celého autobusu včetně pasažérů. Je také zodpovědný za realizaci doposud největšího rentgenového snímku, Boeingu 777 v reálné velikosti, jenž stojí v hangárech Loganova letiště v Bostonu, který je složen z 500 snímků. Je známo, že radiace způsobená rentgenovým zářením, je ve větším množství velice nebezpečná. Proto s sebou Veasey při pořizování snímků, u nichž nepoužívá klasické fotoaparáty, ale rentgenové paprsky, nosí přístroj na její měření.

V roce 2009 vystavoval v galerii Maddox Fine Arts v Londýně, výstava v roce 2010 cestovala napříč Evropou, Severní Amerikou a Asií. Jeho první publikace s názvem X-ray: See Through The World Around You vyšla zároveň v UK a Severní Americe a podává výpověď o 13letém experimentu s rentgenovými snímky. Rodilý Londýňan poslední dobou pracuje hlavně pro svoji firmu a vydává v pořadí již několikátou publikaci o experimentální fotografii. Veaseyho projekt je ceněn i v odborných kruzích, získal cenu na několika fotografických soutěžích a na galerijních výstavách po celém světě.

DesignVid.cz nabízí video Nick Veasey ukazuje na TED fotografování rentgenem

Čtěte všechny články na téma fotografie

Foto a zdroj: Nick Veasey