16. června 2013 –– umění –– Marek Prokůpek

Jeden z nejvýznamnějších českých fotografů Jindřich Štreit vystavuje své snímky v nizozemském městě Apeldoorn. K viděni zde jsou rovnou dvě výstavy nesoucí název Život mezi černou a bílou a Lidé třineckých železáren. Jindřich Štreit se tak poprvé v Nizozemsku představí rozsáhlou retrospektivní kolekcí více než 150 snímků.

Jindřich Štreit patří mezi etablované fotografy nejen v českém, ale také v mezinárodním kontextu. Od roku 1967 má za sebou více než 1000 samostatných výstav v řadě zemí Evropy i v zámoří. Od 70. let se také jako kurátor věnuje realizacím výstav jiných umělců a po roce 1989 i za hranicemi České republiky. V 80. letech se vyhlášenou formou neoficiální kultury staly vernisáže českých a slovenských umělců, ve kterých se svou ženou pokračovali až do roku 1997 v jejich bydlišti Sovinec. Stal se asi jediným českým fotografem, který byl perzekvován za snímky které vystavil, ale také za negativy, které mu byly zabaveny.

Štreit se v současné době věnuje také pedagogické činnosti, je profesorem na Institutu tvůrčí fotografie při Filozoficko-přírodovědné fakultě Slezské univerzity v Opavě. Právě pro studenty z Opavy se svými kolegy pravidelně připravuje fotografické dílny a především dlouhodobé fotografické projekty, jež mapují běžný život ve městech i na vesnicích.

Známý fotograf se ve své tvorbě zaměřuje především na dokumentaci života na vesnicích, soukromí a mezilidských vztahů. Tyto aspekty jsou nosnými prvky jeho fotografií. Umělecká tvorba Jindřicha Štreita je neoddělitelná od jeho osobnosti a životních osudů. Prostřednictvím svých snímků se mu podařilo zachytit obraz reálného socialismu na českých vesnicích a zobrazit lidský uděl na venkově. Stěžejním tématem Štreitovy tvorby jsou mezilidské vztahy a každodenní život. Snímky z venkova rozhodně nevytváří dojem idealizovaného vesnického prostředí.

Po sametové revoluci opouští pouze české vesnice a inspiraci hledá také na Slovensku, ve Francii, Velké Británii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Rusku, Japonsku a v dalších zemích. Zároveň v devadesátých letech do jeho tvorby vstupují další sociální aspekty života: těžká manuální práce a téma společností vymezených komunit. V tomto období tak vznikaly snímky lidí pracujících v dolech, hutích a těžkém průmyslu, snímky starých lidí, mentálně i fyzicky handicapovaných, drogově závislých, emigrantů, vězňů či různých náboženských pospolitostí.

Obě výstavy v Apeldoornu, které vznikly díky podpoře Českého centra v Nizozemsku, představí Jindřicha Štreita jako humanistického fotografa a poskytnou tak nizozemskému publiku náhled do české historie i současnosti prostřednictvím silně emotivně nabitých fotografií.

Čtěte všechny články na téma fotografie

Foto: Jindřich Štreit
Zdroj: Czech Centres