3. června 2013 –– umění –– Pavel Dvořák

Už jen do 9. června můžete navštívit rozsáhlou retrospektivu japonské superstar Hokusaie. Kacušika Hokusai byl Japonský malíř, ilustrátor, grafik, ale především dřevorytec, který se proslavil již za svého života. V bruselském Muzeu dálného východu můžete vidět přes 50 originálů, práce jeho studentů a dobové japonské reálie.

Kacušika Hokusai, pravým jménem Hokusai Kawamura, se narodil v roce 1760 a žil do roku 1849 (období Edo). Díky dožitému vysokému věku a neustálé snaze se zdokonalit mělo jeho nebývale rozsáhlé dílo vliv především na Evropu a evropské výtvarné umění.

Na smrtelné posteli ve svých 88 letech prohlásil: „Kdyby mi nebesa darovala ještě dalších pět let, stal bych se velkým malířem“. Tato věta myslím skutečně vystihuje, jaký respekt a jaký pohled na své dílo sám Hokusai měl a naprostý perfekcionalismus, který se snažil zdokonalit celý svůj život. Jeho kresby a kompozice, ač se můžou zdát nahodilé, jsou bezesporu tím nejpreciznějším a nepropracovanějším uměleckým dílem, do dnešních dnů nikým nepřekonaným.

Klasickým tématem jeho dřevorytů byl běžný život v Japonsku. Dozvídáme se tak jaký byl život v tehdejším Japonsku skoro jakoby z fotografií nebo dnešních pohlednic, kterých za život vytvořil více jak 30 000. Ale nebránil se ani komerční tvorbě. Především z dnešního pohledu unikátní jsou jeho pornografické obrázky, které v tehdejším Japonsku byly zcela běžné – jakoby reklamní letáčky na veřejné domy. Tyto ovšem na výstavě zastoupené nejsou. Zcela ikonické a celosvětově nejproslulejší jsou pak jeho tisky s vlnou. Jedná se o tisk Velká vlna u pobřeží Kanagawy, který je možné na výstavě vidět. Dále pak série 36 pohledů na horu Fudži, ze svazku z roku 1814, nebo jeho nevšeobsáhlejší dílo – patnácti svazková sbírka Hokusai Manga, z něhož některé části se pokládají za předchůdce dnešní manga. Je zde i náhled na jeho rozpracované skici.

Výstava se nachází ve stylovém prostředí Muzea dálného východu. Toto muzeum se skládá z Japonského a Čínského pavilonu, které nechal v královských zahradách vystavět belgický král Leopold II. Jedná se o originály staveb přenesených z mezinárodní výstavy v Paříži z roku 1900. V obou pavilonech je stálá výstava čínského a japonského umění. Jediným nedostatkem celému konceptu výstavy Hokusaie je fakt, že vše od popisků až po průvodce je pouze ve francouzštině nebo vlámštině. Vstupné na výstavu i všech pavilonů činí šest eur, tedy asi 150 korun.

Čtěte všechny články na téma Bruselvýstava

Foto a zdroj: KMKG