29. prosince 2013 –– umění –– Barbora Heroldová

Odkud pocházejí sny? Možná že z malého ateliéru kdesi v Soulu, uměleckého lůna děl autorky JeeYoung Lee, nesporného talentu mladé jihokorejské vizuální scény. Alespoň tak by se nám to mohlo zdát, navštívíme-li její mystické, hravé i děsuplné, surrealistické světy o velikosti tři na šest metrů.

Netypické pozvánky do stavů své mysli, které Lee nabízí, jsou výsledky několikatýdenní či v některých případech několikaměsíční snahy zhmotnit zážitek snu, emoce, fantasie nebo třeba nemoci. Využila k tomu právě proměn svého malého ateliéru, které následně zachytila.

Můžeme se tak dostat do autorčina dětství s barevnými větrníky, prostorově klamavé paniky, bolestivé pasti noční můry i přírodou inspirovaného narozeninového rituálu. Identifikace s dílem je umocněna zasazením sebe sama do každé z realizovaných scén.

Že se zde nejedná o prosté estetické výjevy, ale i osobní výpověď, Lee nikterak neskrývá, přiznává inspiraci minulou zkušeností i přítomné téma hledání identity. I tím lze rozklíčovat různorodost celé série instalací, ve kterých jako by neměly hranice materiály, témata ani nálady. Obrazy navíc obsahují jakýsi dynamický moment, příběhovost a náboj napínavosti.

Otiskem často velmi abstraktních pojmů do reality autorka sebevědomě prezentuje citlivost svého umění i odvahu k experimentu. JeeYoung Lee je nepřekvapivě i přes svůj mladý věk nositelkou několika významných ocenění ve svém oboru jako například Sovereign Art Prize, 2012 a se svými výstavami začíná překračovat hranice korejského galerijního zázemí.

Aktuálně nejbližší výstava si výstavu s názvem Stage of Mind může vychutnat každý, kdo navštíví malou a neznámou Opiom Gallery poblíž Cannes, která je svým prostorem zacílena na výstavy soch a fotografií. JeeYoung Lee zde bude vystavovat od 7. února do 7. března 2014.

Čtěte další články na téma umění

Foto a zdroj: JeeYoung Lee