15. března 2014 –– umění –– Zuzana Janáková

Přes 500 plakátů z různých zemí světa představuje do 19. května rozsáhlá výstava Plakát v souboji ideologií 1914–2014 v Centru současného umění DOX v Praze. Cílem je ukázat, že v rukou totalitního režimu se i plakát může stát nebezpečnou zbraní. Výstava mapuje, jak se plakáty proměňovaly během posledních sta let.

Plakát v souboji ideologií 1914–2014 odkazuje ke známému výroku The Medium is the Message, který se poprvé objevil v knize Marshalla McLuhana: Understanding Media (1964). Záměrem výstavy je z perspektivy současné společenské situace ukázat součinnost média propagandy, tedy plakátu, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let. Výstava rezonuje také propojení plakátu s  dalšími médií, jako je film a digitální média a je členěna do několika sekcí.

„Výstava je koncipována chronologicky, jednotlivé kapitoly jsou jasně vymezeny letopočty, které jsou definovány velkými událostmi, což byly hlavně války,“ říká kurátor expozice a historik umění Jaroslav Anděl. Stěžejním mezníkem ve využití plakátu jako vlivného nástroje komunikace byla právě první světová válka. „Plakát byl používán už v 19. století za čistě komerčním účelem, ale teprve s válkou do této arény vstoupil stát a použil plakát k masivní propagandě. Od té doby už to tak zůstalo,“ dodává Anděl.

První tři sekce ukazují úzké sepětí válek s rozvojem národních států na jedné straně a se vznikem a upevněním komunistického systému po první a druhé světové válce na straně druhé. Další část se zaměřuje na období studené války a „soutěž“ socialismu a kapitalismu, systémů reprezentovaných dvěma světovými velmocemi SSSR a USA. Soutěž dvou dominantních společenských systémů, kapitalismu a socialismu, charakterizovala většinu 20. století, dnešní doba je z tohoto hlediska méně přehledná.

Část věnovaná období po roce 1989 zdůrazňuje specifika transformačního období 90. let včetně působení globalizačních procesů. Závěrečná kapitola výstavy naznačuje, jak souvisí překotně vyvíjející se sféra multimédií a nových médií se současnými ideologickými střety a alternativami, neboli jak se uplatňuje součinnost média a poselství. Každá doba měla svůj osvědčený způsob, jak plakát jako nástroj propagandy měnit a využít. „Vyvíjejí se techniky, technologie tiskové i umělecké. A mění se i společnost a její potřeby a funkce a to všechno ty plakáty odrážejí,“ vysvětluje historik umění.

Samostatnou kapitolu výstavy tvoří také oddíly Osvobození a studená válka, Kolaps komunismu, Transformace a globalizace, Boj proti terorismu a poslední sekce Krize a protesty. Návštěvníci tak v závěru výstavy najdou třeba připomínku pádu Berlínské zdi, listopadu 1989 v České republice či třeba plakáty připomínající válečné konflikty v bývalé Jugoslávii počátkem 90. let. Autoři výstavy přišly s tímto konceptem proto, že vnímají současnou nejistotu ve společnosti, kterou provázejí pokusy politických oportunistů oživovat některé myšlenky ideologií minulosti, ať už rasismu či fašismu, nebo tendence státu potlačovat demokratické principy, například v jeho snaze sledovat a kontrolovat své občany. Média jsou hlavním prostředkem ke sdělování těchto poselství, míní a proto stojí výstavu v DOXu do 19. května navštívit.

Čtěte další články na téma plakátvýstava

Foto a zdroj: DOX