8. ledna 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

Už jen do 11. ledna je v pražském Centru současného umění DOX vystavena Propaganda malíře a sochaře Marka Schovánka. Výtvarník poukazující na způsob komunikace ovlivňující názory a postoje obyvatelstva se představuje velkou tématickou retrospektivou. Zároveň je galerií vtipně označován za nejlepšího neznámého umělce na světě.

„Že obraz dokáže vyprávět příběh, nikoho nepřekvapí. Pokud to však platí o celé výstavě, je dobré zpozornět: v tomto případě fungují jednotlivé práce, jako střípky abstraktní mozaiky, které společně dohromady tvoří širší koncept. Není podstatné, zda na první pohled formou a obsahem ‚pasují dohromady‘. Naopak: čím rozmanitější se mohou jevit díla prezentovaná na této výstavě, tím širší je záběr sdělení, skrytých odkazů a asociací pro diváka, který se ponoří do proudu vjemů tvořených obrazy, reliéfy a metamorfovanými předměty,“ uvádí k výstavě Ulrich Clewing.

„V případě česko-kanadského umělce Marka Schovánka je výsledek tohoto propojení vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí. Schovánek nám ukazuje temné krajiny a abstraktní pruhy, písmomalby, portréty a ‚fotky‘ z reklamních plakátů. Ty pak jako celek tvoří příběh vyprávějící mnohé o stavu a možnostech umění na počátku 21. století,“ dodává k výstavě, jehož kurátorkou je Vlasta Čiháková Noshiro.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: DOX