24. dubna 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

Už jen do 8. května vystavuje vídeňská galerie Albertina fotografie z japonského časopisu Provoke, který vycházel jen v několika málo vydáních mezi roky 1968 a 1969. Reprezentativní průřez nabízí asi 200 černobílých fotografií zachycující jednu z aglomerací v poválečném období. Fotografie jsou výrazově velmi silné a působivé.

Vídeňská výstava Provoke disponující podtitulem Mezi protestem a performancí – Fotografie v Japonsku mezi roky 1960 až 1975, je první výstavou vůbec, která se zajímá o toto pro Japonsko velmi silné pováleční období. Kurátoři z galerie Albertina zkoumají reprezentativním výběrem výše zmíněnou dobu a samozřejmě genezi časopisu Provoke, který měl jen tři vydání.

Na 200 vybraných snímků ukazuje především období společenského poválečného kolapsu, hledání nové identity Japonska, politickou transformaci a obnovu převládajících estetických forem. Mezi snímky jsou zastoupeni i renomovaní japonští fotografové jako Daidō Moriyama, Yutaka Takanashi, Shomei Tomatsu a Nobuyoshi Araki.

Výrazově velmi silné fotografie v sobě mají velkou vypovídající hodnotu o tehdejší společnosti. Záměrně byly vybrány obsahově kontroverzní až absurdní snímky, které kýženou dobu lépe popíší. Výstava je ve vídeňské galerii Albertina otevřena jen do 8. května.

Čtěte další články na téma výstavafotografie

Foto a zdroj: Albertina