2. září 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

Na aktuálně probíhajícím hudebním festivalu Burning Man 2016 je prezentován unikátní The 747 Project. Vysloužilý letoun Boeing 747 byl částečně demontován a jeho hlavní část konvertována na klub. Celý tento výtvarný objekt by měl být navíc v noci nasvícen.

Hudební festival Burning Man se pravidelně od roku 1986 pořádá v Mohavské poušti v americkém státě Nevada. Jedním z největších letošních lákadel je konvertovaný Boeing 747 na hudební klub, který zrealizovala nadace Big Imagination s finanční podporovou 86 000 amerických dolarů od tisíců lidí.

Starý vysloužilý letoun z roku 1985 se proměnil pod rukama konstruktérů v pohybující se umění a stole se největším uměleckým dílem v historii festivalu. Celkově trvala konverze sedm let od první myšlenky až po finální realizaci. Letounu byla odebrána záď a část křídel, sejmuta byla i střecha, kterou nahradily plachty sloužící jako slunolamy.

Interiér by měl nabízet zázemí klubu a to několik verzí posezení, jenž nejvíce vynikne v noci. Paluba by měla být ve svých salóncích dekorována uměleckými díly navíc podsvícenými. Nasvíceno by mělo být i celé torzo letounu. Na palubě se přes den konají různé malé akce jako workshopy.

Čtěte další články na téma klubkonverze

Foto a zdroj: Big Imagination