12. září 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Roxy Nod bude v pondělí zahájena výstava s názvem Bílá, šedá, bílá, na které mladá výtvarnice Michaela Žáčková představí své známé geometrické kresby a zcela nové objekty vyrobené z ručně ohýbaného plechu. Expozici můžete navštívit denně až do 9. října.

„Monika Žáková vychází z odkazu experimentální tvorby šedesátých let, ale přitom živě reaguje na současnou skutečnost. Výrazně ji inspiruje prostředí, ve kterém žije, vědomě i podvědomě z něj čerpá. Zajímají ji vztahy tvarů, využívá různé materiály, rozvíjí rozmanité technické postupy. Navazuje na tvorbu umělců, kteří došli ke střídmým a jednoduchým řešením, jež však vyrůstala z dlouhého promýšlení nejrůznějších možností. Zabývá se kresbou, koláží, obrazem a v poslední době i objektem. V každé této oblasti přichází na vlastní postupy, které přesně odpovídají jejím představám a záměrům. Zabývá se vztahy mezi nejjednoduššími prvky a přitom dospívá k rafinovaným řešením, k vyvážené skladbě, která však nepostrádá napětí,“ uvádí kurátor výstavy Jiří Machalický.

„Výstava se soustřeďuje na co nejúspornější vyjádření, kresby i objekty se rozvíjejí na základě podobných principů. Autorka využívá přirozené vlastnosti plechu a přitom dosahuje nových barevných akcentů. Některé instalace vznikají sestavením plechových prvků, které jsou uspořádané do různých sestav s ohledem na charakter daného prostoru. Projekt tak tvoří promyšlený celek, v němž je však možné improvizovat a který nabízí různé proměny a variace,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Roxy Nod