18. srpna 2019 –– umění –– Ondřej Krynek

Na německé straně hranice s Českou republikou, v zaniklé osadě Bügellohe, byla před několika týdny vztyčena vlající plachta od studentů sochařského ateliéru na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Socha vznikla výhradně z materiálů nalezených na místě a připomíná osud jedenácti rodin vyhnaných z tohoto místa po roce 1945.

„Byl jsem osloven, abych se pokusil výtvarně pojednat pohnutý osud jedenácti rodin, které byly po roce 1945 vyhnány ze svých domovů v Čechách a dočasné útočiště našli na německé straně hranic právě zde – na místě zvaném Bügellohe,“ říká autor konceptu díla a pedagog Benedikt Tolar z ateliéru Socha a prostor na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, který chtěl nalezený plech na místě použít k výrobě provizorní čekárny.

„Již zmíněný zdeformovaný plech jako přístřeší byl však opravdu silný a po několika modelových pokusech se ze střechy provizorní čekárny přetavil do symbolu plachty. Do plachty, která může být dočasným přístřeším, ale také do plachty s ráhnem pomyslné lodi (života), která je hnána větrem OSUDU a která na nějaký čas zastavila právě tady v Bügellohe,“ dodává s tím, že plachtu zrealizoval s Josefem Bartákem a Jakubem Čúzym během týdenního workshopu.

Čtěte další články na téma socha

Foto a zdroj: FDULS ZČU v Plzni