14. srpna 2021 –– umění –– Ondřej Krynek

Mezi prvními dvěma městy, konkrétně mezi litevským městem Vilnius a polským městem Lublin, vznikl zcela unikátní Portal, který známe ze sci-fi filmů. Kruhová brána přenáší s pomocí kamery a velkého displeje obraz v reálném čase mezi dvěma městy a vybízí k odstranění bariér a interaktivitě mezi lidmi.

„Obklopujeme-li se pouze těmi, kteří jsou nablízku a mluví stejným jazykem, dává nám pohodlí a pocit stability. Omezuje také světovou perspektivu na náš úzký vnitřní kruh. Pomalu se stává dokonalým prostorem k probuzení nejistoty vůči lidem mimo něj a dokonalou výmluvou nedbalosti vůči světu, který jim patří,“ říká Benediktas Gylys, který je autorem celého projektu Portal.

„Portál vás zve, abyste zažili náš svět takový, jaký je – sjednocený a jednotný – bez hranic, předsudků a nálepek nás a nich. Poprvé v historii mají země a jejich lidé takový způsob spojení v reálném čase. Nezisková iniciativa Portal je mostem, který vede nás-mě, vás a je k uvědomění si jednoty,“ dodává.

Portal je v podstatě jednoduché zařízení s kamerou a kruhovým displejem zasazeným v betonovém prstenci stojícím na podstavci. Díky designu brány, osvětlení a přenosu obrazu v reálném čase je efekt dokonalý. Po prvních dvou městech Portal propojí ještě město Rejkjavík s Vilnius a Londýn s Vilniusem. Další propojení zatím nejsou naplánována.

Čtěte další články na téma instalace

Foto a zdroj: Portal