26.11.2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Místo areálu bývalé Vojenské nemocnice v Bratislavě vyroste nový supermoderní ESET Campus. Navrhlo jej slavné dánské architektonické studio BIG. Design kampusu je poskládán z několika různě velkých budov s obdélníkovým a čtvercovým půdorysem. Střechy hmot se pak ladně zvedají tak, že vytváří dojem jedné rozdělené hmoty.

„Namísto jednoho monolitického celku vytvořili architekti soubor vzájemně propojených částí, které vytvářejí pocit otevřeného a příjemného prostoru. Rozmístění budov je koncipováno tak, aby umožňovalo dobrý přístup ke službám a provozovnám určeným pro veřejnost, které jsou umístěny v přízemní části komplexu. Budovy, v nichž sídlí společnost ESET a další firmy a instituce, a které potřebují kontrolovaný přístup, budou umístěny více směrem do centra celého areálu. Jeden z přístupů k budovám povede hustě zalesněným parkem,“ uvádí zástupci společnosti ESET k návrhu.

„Flexibilita s možností rychlých úprav stávajícího uspořádání se v současné době stává jedním z nejdůležitějších požadavků při navrhování nových pracovních prostředí. Firmy musí být schopny reagovat nejen na zvýšení počtu zaměstnanců nebo zvětšování pracovních týmů, ale také na změny v organizaci práce, jako tomu je v případě současné pandemie. Architekti ze studia BIG zvolili netradiční přístup i pro koncept vnitřního pracovního prostoru. Navrhují vytvořit několik prototypů kanceláří a zasedacích místností ještě před samotnou výstavbou budov, které by po určitou dobu testovali sami zaměstnanci a určili si tak optimální nastavení použitých technologií i funkční design,“ dodávají s tím, že půjde o první stavbu BIG v České a Slovenské republice. Návrh pro pražskou Waltrovku totiž nakonec realizován nebyl.

Čtěte další články na téma BIGBratislava

Foto a zdroj: BIGESET