9. března 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ve dvoře historického měšťanského domu v Novém Městě na Moravě vznikla novostavba od ateliéru Igloo Architekti. Moderní a přesto zcela patřičná přístavba je navržena pro čtyřčlennou rodinu. Příjemný je nenásilný vzhled budovy, zastřešený balkón, propojení domu se dvorem i zahradou, materiálové řešení interiéru i sporost vybavení.

„Návrh vychází z geometrie pozemku, jeho orientace vůči světovým stranám a také kontextu zástavby vnitřních dvorů v dané lokalitě. Proto byla pro stavbu zvolena poloha podél severovýchodní hraniční zdi v proluce mezi stávajícím objektem původních chlévů a stodolou na jihovýchodní straně parcely v místě, které již v minulosti bylo zastavěno hospodářskými objekty. Toto osazení domu je výhodné také z hlediska oslunění obytných místností a teras. Stavba respektuje stávající trasy pohybu ve dvorové části, průjezdy a vstupy do stávajících objektů, resp. do dvora,“ uvádí architekti Jan Pačka a Igor Šimon.

„Základní materiálové řešení návrhu vychází z tradičních a místně používaných materiálů – dřevo, ocel, hlazená, režně bílá omítka, kámen, sklo. Přístavba je zastřešena pultovou střechou, spádovanou do dvora a je omítnuta bílou hlazenou omítkou. Vzhledem k výraznějšímu spádování terénu ve dvoře je přístavba rozdělena do několika výškových úrovní, což umožňuje zmenšovat a členit hmotu domu, která se tak přirozeně přizpůsobuje morfologii terénu, a snižuje ve směru spádu. Tímto principem je dům v prostoru vnitřního dvoru vnímán objemově menší. Vstupní část je řešena jako prosklený přízemní „krček“ spojující stávající objekt chlévů a novou přístavbu,“ dodávají.

Dvoupodlažní dům s celkovou užitnou plochou 122 metrů čtverečních je oděn do střídmých barev a kombinuje dřevo viditelně na podlaze, stropech i okenních rámech s nadčasovou bílou barvou. Vybavení je střídmé, místy až moc. Například svítidla by si zasloužila větší dominanci, ale vzhledem k občasnému bydlení, které se má až za čas proměnit ve stále je toto řešení dostatečné. Nejpříjemnější v interiéru je velký krb a velkoformátová okna směřující do dvora se zelení.

Čtěte další články na téma bydlení

Foto: Filip Šlapal
Zdroj: Igloo Architekti