15. prosince 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

V druhém největším dánském městě Aarhus, které má okolo 300 tisíc obyvatel, postaví slavný britský ateliér Zaha Hadid Architects nový stadion. Usazen bude do městského lesa Marselisborg, kde stromy dosahují výšky až 47 metrů. Architektura stadionu je založena na organickém vyklenutí podpůrných sloupů směrem ven a obložení fasády dřevem.

„Koncepce designu, nazvaná Aréna lesa, vychází z vertikálního rytmu okolních stromů, které dosahují výšky až 47 metrů. Návrh pojímá nový stadion jako prodloužení lesa, jehož vertikalita pokračuje ve veřejných kolonádách stadionu a dřevěných žebrech jeho fasády. Tato vertikální gesta přecházejí z lesa směrem k upravenému náměstí a do kolonád vnějších a vnitřních hal stadionu. Spolu se složitou hierarchií dřevěných žeber na fasádě a střeše je velký horizontální objem stadionu rozčleněn do lidského měřítka a zároveň nabízí pocit příchodu pro fanoušky shromažďující se na přilehlých veřejných prostranstvích,“ uvádí britští architekti.

„Střecha nového stadionu je navržena tak, aby maximalizovala ochranu před povětrnostními vlivy a zvýšila úroveň komfortu na přilehlých vnějších náměstích i ve vnitřních halách a definovala krytou 360stupňovou veřejnou komunikační trasu, která je nezávislá na dění uvnitř stadionu; vytváří příjemné nové veřejné prostory pro nejrůznější občanské, rekreační a kulturní využití místní komunitou a návštěvníky parku,“ dodávají.

Architekti udělali střechu stadionu průhlednou, aby byla co nejvíce odlehčena a navozovala spojení s přírodu. Průhledné obložení fasády potom umožňuje průhledy do okolního lesa. Stadion je variabilní a nabídne využití pro různé typy sportovních i kulturních utkání 365 dní v roce, nejen pro fotbal. Novostavba má vzniknout do roku 2026 a to na místě aktuálního již nevyhovujícího stadionu.

Čtěte další články na téma AarhusZaha Hadid Architects

Foto a zdroj: Zaha Hadid Architects