20. února 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Téměř před 150 lety byla v řeckých Aténách dokončeno Národní archeologické muzeum, které navrhla dvojice Ludwig Lange a Ernst Ziller. Neoklasicistní budova nyní projde rekonstrukcí a bude rozšířena současnou přístavbou. Návrh na rozšíření instituce s nejvýznamnější světovou sbírkou pravěkého a antického umění vyhrál David Chipperfield se svým ateliérem. Jeho návrh je nenásilný, plný surových materiálů, řeší přilehlý park a působí nadčasově.

„Návrh čerpá z ducha původního návrhu – romantické filhelénské představy městské krajiny – a vytváří nové prostředí pro monumentální budovu. Při respektování klasické hierarchie a v reakci na stávající topografii je sokl stávající budovy prodloužen až k ulici, což umožňuje původní stavbě zachovat si svou symbolickou sílu. Jedním gestem tak vzniká zhruba 20 000 metrů čtverečních dodatečných prostor včetně dvou pater podzemních galerií, které tvoří plynulý sled prostorů mezi starým a novým. Veřejná zahrada je vyzdvižena na úroveň nového, rozšířeného soklu a rámuje původní budovu přírodou,“ uvádí David Chipperfield se svým ateliérem.

„V přístavbě budou umístěny hlavní funkce muzea zaměřené na veřejnost jako prodejna vstupenek, šatna, obchod a restaurace, stejně jako auditorium a prostory pro stálé a dočasné výstavy, které jsou uspořádány v rovnováze se symetrií a osou historické budovy. Hlavní vchod je předsunutý směrem do ulice, což posiluje vztah muzea k městu, zatímco z velké části prosklená fasáda nabízí veřejnosti výhled do nové budovy,“ dodává.

Na projektu je zajímavá estetika. Architekt chtěl navodit dojem hloubených jeskyní a vytvořit tak co jen přirozenější prostředí, jenž by zároveň odolalo času a bylo nadčasové. Stěny nové přístavby mají být proto vyrobené z beraněné hlíny. Dobře navíc budou kontrastovat vystavené předměty v takovýchto výstavních prostorách. Stejně přirozeně je řešena i zahrada s cestičkami, trávníky a skupinami stromů. Park bude přístupný ze všech směrů, nejvíce monumentálním schodištěm, jenž je podle návrhu prodlouženo do nádvoří pro spojení starého s novým.

Čtěte další články na téma David Chipperfieldmuzeum

Foto: Filippo Bolognese
Zdroj: David Chipperfield