30. března 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ležácké sklepy tehdejšího pivovaru Světovar, který vznikl po roce 1910, prošly v Česku nevídanou konverzí. Město Plze%n nechalo areál, jenž byl v roce 2008 vyhlášen kulturní památkou, přebudovat na moderní technologický park s množstvím využití. Objekt, kde se pivo stáčelo naposled okolo 2. světové války, je nyní plné kanceláří, má multifunkční sál, testovací vodní nádrž, prototypové dílny a celkově luxusní zázemí.

„Původní účel stavby s sebou nesl řadu výzev pro uspořádání nových funkcí a vnitřní dispozice. Prvním krokem ke konverzi proto byla snaha o celkové jak horizontální, tak vertikální propojení jednotlivých hmot stavby. Na to navázala organizace jednotlivých vnitřních funkcí uvnitř objektu, ale také řešení jeho návazností na okolní venkovní plochy. Nově je tak například možné do objektu vstoupit z několika směrů a míst, podle příležitosti a účelu návštěvy. Hmotově nižší severní část objektu orientovaná do ulice Sladová slouží jako hlavní vstup podtržený velkorysou nástupní rampou. Přízemní část je primárně koncipována pro užívání veřejností. Je zde umístěna recepce, multifunkční sál s kapacitou až 300 osob, umožňující pořádání široké palety kulturních a vzdělávacích akcí, konferenční místnosti a dílny. To vše včetně potřebného provozního, hygienického a gastro zázemí,“ uvádí autoři z Vojtěšek Architekti.

„Ve vyšších podlažích se nachází primárně kancelářské prostory s možným samostatným vstupem a kapacitou až 500 pracovních míst, které jsou doplněny potřebnou kapacitu jednacích místností. Sedmé podlaží, ve kterém se historicky nacházela sušárna sladu, se proměnilo v druhý multifunkční prostor, tzv. SeedUp Space, pro neformální jednání, setkávání i společenské a reprezentativní akce uživatelů budovy. Prostory pro využití dále rozšiřuje pobytová střešní terasa, s velkorysým výhledem na okolní panorama města. Výšková dominanta komplexu TechTower, původně vodárenská věž, byla upravena do podoby komorní galerie, jejíž nevelkou plochu vyvažuje nezaměnitelná atmosféra. Skladbu vnitřních funkcí doplňují laboratoře virtuální reality, dílny pro vývoj a testování dronů, ale také testovací vodní nádrž procházející skrze výšku čtyř podlaží včetně kompletního technologického a provozního zázemí,“ dodávají.

Na projektu, jehož investorem bylo město Plzeň, je bohulibý přístup investorů, architektů, památkové péče a všech zúčastněných. Místo bourání a výstavby nových objektů bez duše vzniklo za tři roky příprav a tři roky realizace místo s přesahem. Město navíc počítá s rozvojem lokality a výstavbou bytových domů v oblasti, čemuž areál Světovaru jistě přidá na zajímavosti. Interiér komplexu TechTower sice může na někoho působit poměrně chladně, ale i tak byl jistě rozpočet na konverzi vysoký. Více podobných projektů a méně bourání.

Čtěte další články na téma konverzePlzeň

Foto: Petr Polák
Z
droj: Vojtěšek Architekti