2. května 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražský architektonický ateliér Ehl & Koumar před několika málo měsíci dokončil novou lávku v Litomyšli, která nahradila původní nadchod z roku 1981. Díky výtahu zajišťuje bezbariérové spojení do centra města, je nadchodem nad rušnou komunikací a zároveň rozhlednou s vyhlídkou na město.

„Subtilní ocelová konstrukce je nesená masivními pilíři z pohledového železobetonu. Převýšený pylon výtahu je umístěn v ose původního schodiště a nese vlastní konstrukci lávky. Zároveň vytváří novou dominantu – věž v průhledu Ropkovou ulicí z náměstí. Střední pilíř přechází v nové betonové schodiště orientované směrem k cestě ke Smetanovu domu. Na západním předpolí je lávka osazena na opěru ve stávající opěrné zdi,“ uvádí architekti Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Ladislav Dvořák a Ladislav Šašek.

„Statický systém svařované ocelové konstrukce je spojitý nosník o dvou polích s převislými konci. Nosný systém se skládá ze dvou hlavních Vierendelových nosníků spojených příčníky. Opakováním čtverce příčného řezu v podélném směru vzniká prostorový 3D Vierendeelův nosník, který je na spodním a horním povrchu opatřený plechovou ortotropní mostovkou a střechou,“ dodávají.

Na lávce je příjemný nejen její jednoduchý nadčasový design, ale také její zastřešení a decentní osvětlení, díky čemuž je atraktivní ve dne i v noci. Nečekaným doplňkem je oživující grafika od Ivany Šrámkové, které najdete na vstupech do výtahu a zadní straně pylonu.

Čtěte další články na téma mostLitomyšl

Foto: Tomáš Souček
Zdroj: Ehl & Koumar Architekti