11. června 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Nejvyšší dominantou zámku Vranov nad Dyjí je věž z počátku 14. století, která byla nejprve čtyřpatrová a později byla zvýšena a opatřena střechou s věžičkami. Nejhoršími proměnami prošla v 19. a 20. století, část byla nepřístupná nechána napospas. Nedávno byla dokončena dvouletá obnova a konzervace věže, kterou provedl včetně interiéru architekt Miloslav Hanzl. Proměna je úchvatná.

„Vzácnou, dlouhodobě opomíjenou stavbu, se podařilo restaurovat v rámci postupné komplexní obnovy zastřešení celého areálu hradu a zámku Vranov nad Dyjí. Po zvážení možností záchrany středověké věže, bylo přistoupeno ke korektivní a konzervační obnově. Maximálně byly využity historické technologie a řemeslné postupy,“ uvádí architekt Miloslav Hanzl.

„Zásadní byla velkoplošná restaurátorská prezentace pozůstatků původních povrchových úprav stěn interiéru i exteriéru. Následně došlo k osazením nového vnějšího vřetenového schodiště, rekonstrukci vnitřních schodišť, stropů a podlah, včetně doplnění oken a dveří formou vložených jednoduchých prvků dle historických předloh,“ dodává.

Je až s podivem, v jakém stavu věž byla a do jaké podoby se podařilo architektovi interiér věže včetně ochozu dostat. Zámku se z viditelného břímě stala z věže, která je opravená včetně fasády, malá chlouba, jejíž interiér i vyhlídkový ochoz je možné za symbolické vstupné navštívit ve 25minutové prohlídce. Kéž by se podobných rekonstrukcí dočkaly i ostatní chátrající památky v Česku.

Čtěte další články na téma zámekrekonstrukce

Foto a zdroj: Miloslav Hanzl