23. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Nizozemský architektonický ateliér MVRDV představil svůj projekt proměny bývalé průmyslové čtvrti na Hangzhou Oil Refinery Factory Park. Velká část současného průmyslového dědictví bude zachována a proměněna nebo zakomponována do nového využití. Efektní kulisy budou vytvořeny s pomocí zásobníků i částí továrny na zpracování ropy. Vznikne zde muzeum umění a vědy, kanceláře, obchody, restaurace a nový park.

„Velký kanál je nejdelší vodní cesta na světě a jedna z nejstarších vodních cest vytvořených člověkem. Částečně byl vybudován za účelem posílení hospodářského spojení mezi jihem a severem Číny. V současné době Čína podniká kroky k přeměně Velkého kanálu po celé jeho délce a mění tuto průmyslovou infrastrukturu v sociální vymoženost tím, že umožňuje přístup k vodě a její užívání milionům lidí, kteří žijí podél kanálu v délce 1 700 km,“ uvádí architekti z MVRDV.

„Středobodem parku bude Umělecké a vědecko-technické centrum, nové muzeum, které se nachází v centru města. Svým válcovitým exteriérem je pojato jako značně zvětšené muzeum. Verze sil, které se kdysi nacházely na tomto místě. Jednoduchá forma vnějšku skrývá velmi složitý interiér: na vrcholu kruhového výstavní haly, která je částečně pohřbena pod úrovní terénu, se nachází v dlouhých obdélníkových boxech jsou umístěny ateliéry umělců, kanceláře a komerční prostory. Vrcholky krabic tvoří sérii terasy, propojené schodišti a můstky, které slouží k oživení tohoto prostoru. Veřejný prostor v muzeu, který umožňuje pořádání představení, velkoplošných koncertů a dalších akcí, instalace nebo akce,“ dodávají k nově plánovanému objektu, který bude tvořit srdce parku.

Příjemné je, že MVRDV plánuje v návrhu zbylé části industriálního parku zachovat a proměnit na atrakce nebo jimi ozdobit plánované vestavby. V dříve zpracovatelské části vzniknou obchody, kavárny, restaurace a zábavní prvky, které bude v několika úrovních promenádami protkány skrze haly, komíny a potrubí původní zpracovatelské části. Nový bude přístup k Velkému kanálu, park s množstvím zeleně i několik kancelářských budov stojících na okraji oblasti. Celková užitná plocha bude 170 000 metrů čtverečních.

Čtěte další články na téma Hangzhoukonverze

Foto: MIR
Zdroj: MVRDV