6. srpna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Nedaleko města Frýdek-Místek v obci Staříč vyrostl rodinný dům pojmenovaný Vila Stela. Na nárožním pozemku ve svahu vznikla nezvyklá hmota s fasádou z opáleného dřeva, která může připomínat chatu. Slouží čtyřčlenné rodině a zajímavé na něm jsou nejen některá kulatá okna.

„Mírně svažující pozemek na jih s exponovanými výhledy na Beskydy, zejména na Lysou horu, je přístupný z ulice, ze severní strany. Z poddolované uhelné oblasti vyrůstá černý kubus. Forma a původní koncept vychází z jednoduchého kvádru. Důležitým aspektem bylo zachování stavební čáry a zdravá odstupová vzdálenost od sousedního domu. To vneslo do návrhu specifické vytvarování hmoty. Severní fasáda kopíruje hranici pozemku a vytváří tak výrazný zlom evokující obranný štít,“ uvádí architekt Zdeněk Liška z ateliéru KLAR.

„Prolomení je rovnoběžně prokresleno do jižní fasády domu. Vykonzolovaná část fasády je natočena směrem k Lysé hoře a otevírá se do soukromé zahrady… Výsledným dojmem je odlišné vnímání měřítka stavby v závislosti na pozorovacím úhlu. Mnoho kolemjdoucích dům přirovnává k budce či chatě a většinou si myslí, že jde o malý dům, kam se stěží může vlézt 4členná rodina. Jakmile však vejdou dovnitř, uvědomí si, jak hmota zvenku opticky klame…,“ dodává.

Interiér je prostornější než se zvenku může zdát, slouží čtyřčlenné rodině. Vidět na něm je šetření financí, což nemusí znamenat, že výsledek se nepovedl. Jednoduché materiály, přiznané stavební prvky a celková světlost interiéru přispívá k dobrému dojmu. Nejpůsobivější je velké kulaté okno v obývacím pokoji a světlovod nad schodiště. Projekt byl přihlášen do soutěže Česká cena za architekturu avšak nominaci nezískal.

Čtěte další články na téma bydleníinteriér

Foto: Václav Kocián
Zdroj: KLAR