21. srpna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Nedaleko od Brna u obce Neslovice vznikl most na pastvině. Na první pohled ne úplně jednoduše pochopitelná stavba je skvělým příkladem, jak design, architektura a dobrá jednoduchá řešení mohou stát proti lidským bariérám. Ateliér krajinářské architektury z Brna vymysleli nenásilnou stavbu, která umožňuje průchodu dobytka a zároveň nebrání pěším křižovat krajinou.

„Dílo vzniklo díky dohodě o prostupnosti krajiny mezi vlastníky pozemků. Je pro nás synonymem harmonie mezi lidmi, zvířaty a vegetací v revitalizované krajině zdevastované konvenčním zemědělstvím. Je výsledkem trajektorií přirozeného pohybu zvířat a lidí v krajině a podílí se na vzniku nové krajiny bez bariér. Prvotní vize – krásná skládaná kamenná zeď se vine krajinou, zvedá se v most a opět klesá,“ uvádí autoři Lucie Radilová a Zdeněk Sendler z Ateliéru krajinářské architektury Sendler – Radilová.

„Po cestě přes most půjdou lidé, pod mostem dobytek. Krajina definuje měřítko stavby i použité materiály – kámen, dřevo. Zásadní je kontext vegetace. Přichází ke slovu finanční možnosti investora. Forma vlny v krajině zůstává, projekt hledá co nejúspornějšího řešení, které bude citlivé ke krajině a bude ctít původní vizi hmot a materiálů,“ dodávají.

Na projektu je příjemná jeho nenásilnost, kdy průchod pro dobytek má tvar trychtýře, podpěry mostu jsou vyskládané z velkých kamenů a samotný most je postaven ze dřeva. Vše bude přirozeně stárnout, násyp se zazelená, okolo mohou vyrůst keře i stromy. Jediné co by mohlo být zkráceno jsou trčící kůly zábradlí, jinak je to hezký příklad designu v krajině, který nebude rozdělovat, ale spojovat.

Čtěte další články na téma mostkrajina

Foto a zdroj: Ateliér krajinářské architektury Sendler – Radilová