31. srpna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražské čtvrti Dejvice a Bubeneč jsou známé svými prvorepublikovými vilami, které jsou často využívány pro velvyslanectví různých republik. Jedním z nich je Velvyslanectví Korejské republiky, které má od minulého roku nové sídlo skládající se z rekonstruované vily z roku 1909 a nové přístavby. Oba projekt realizoval architektonický ateliér Sial a výraz obou budov je vhodný svému účelu.

„Obnova neorenesanční podoby vily odpovídá stavu před rokem 1909. Podkladem pro návrh byly původní plány objektu v jednotlivých fázích výstavby. Veřejný interiér vily je rekonstruován s využitím původních prvků či jejich kopií,“ uvádí architekt Jiří Buček z ateliéru Sial, který je autorem stavby.

„Hmota západního křídla je navržena jako architektonicky soudobá stavba s plochou střechou. Konstrukční výšky podlaží západního křídla jsou přizpůsobeny stávající vile a výška atiky výšce původní římsy. Okenní otvory jsou rozmístěny se skrytou pravidelností, členění tedy působí vůči historickému objektu jemněji a méně formálně. Travertinový obklad fasády je opatřen vertikálním kanelováním, transparentní části tvoří nízkoreflexní zasklení,“ dodává.

Na projektu je příjemná souhra obou hmot. Původní vila září novotou bez jakýchkoliv výstředností. Nová hmota přístavby má díky travertinové fasádě podobnou barevnost, a i když jde o moderní stavbu s plochou střechou do místa zapadá. velkou roli hraje i místo s vzrostlými stromy a novou zahradou upravenou pro pořádání společenských akcí. Jedná se například o pobytové paluby.

Čtěte další články na téma rekonstrukceSial

Foto: Filip Šlapal
Zdroj: Sial