31. ledna 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Operní dům v kodaňském přístavu je jednou z ikon moderní architektury města. Hned vedle opěry donedávna plavaly dva různě velké ostrovy. V roce 2019 vyhrál ateliér Cobe mezinárodní architektonickou soutěž a nedávno byl vedle budovy opery otevřen Opera Park. Stojí na podzemním parkovišti pro 300 vozů, na povrchu je vysázeno množství zeleně včetně 628 stromů. Nechybí ani malý pavilon s posezením a kavárnou.

„Výsledkem zahušťování vnitřního přístavu Kodaně smíšeným využitím je živé a rušné hlavní město. S rostoucí hustotou a aktivitou však přibývá obyvatel a návštěvníků, a tak se zelené rekreační plochy stávají stále vzácnějšími. Park Opera je veřejný park v přední části kodaňského přístavu určený k rekreaci, odpočinku a rozjímání uprostřed hustého centra města. Zelené plíce nabízejí rozmanitou variaci stromů, keřů, rostlin a květin. Park Opera, který je organizován s inspirací historickými zahradami evropského hlavního města s klikatými cestičkami a pečlivě vytvořenými vyhlídkami, se skládá ze šesti zahrad z různých částí světa, kavárny a skleníku, podzemních garáží až pro 300 aut a také krytého mostu pro pěší, který spojuje park se sousední Královskou dánskou operou,“ uvádí architekti k projektu.

„Park Opera je místem, kde je příroda uprostřed rušné městské zástavby Kodaně na prvním místě. Park Opera využívá prvky historické romantické zahrady k řešení současných problémů, jako je pokles biologické rozmanitosti a hospodaření s vodou. Park je určen k rekreaci, odpočinku a rozjímání a poskytuje městu tolik potřebnou zelenou oázu. Při procházce parkem máte pocit, že jste opustili město a ponořili se do přírody, a téměř zapomenete, že se nacházíte uprostřed hustého městského centra,“ řekl Dan Stubbergaard, zakladatel a hlavní architekt z Cobe.

Architekti a celý tým urbanistů a zahradních architektů vytvořil oázu s lavičkami, vodními plochami a hlavně rostlinami, které budou lákat návštěvníky po celý rok. Základem je 628 stromů, 80 000 bylinných trvalek a keřů, 40 000 cibulovin a dalších zajímavých rostlin. Celkem je vysázeno 223 různých místních i exotických druhů rostlin, které dohromady vytváří živý a neustále se měnící park. Celková užitná plocha parku je 21 500 metrů čtverečních.

Čtěte další články na téma parkKodaň

Foto: Francisco Tirado
Zdroj: Cobe