22. ledna 2016 –– architektura –– Ondřej Krynek

Švédské studio Anders Berensson Architects bylo městskou radou pověřeno, aby navrhlo dostavbu, propojení a zazelenání výškových budov v centru Stockholmu. Projekt s názvem Klarastaden by umožnil zahuštění infrastruktury města a vytvořil pěší cesty, které by zároveň byly zajímavou atrakcí.

Plány na rozvoj města počítá s vybudováním úzkých bytových domů s rozdílnou výškou trase několika set metrů. Aktuálně jsou totiž bytové domy ve městě stavěny vždy s jednotnou výškou a jejich propojení mosty by nebylo možné. Projekt by měl začít výstavbu u vlakového nádraží, jako centrálního dopravního uzlu.

V plánu se počítá s výstavbou až 5 800 nových bytů, 8 000 nových pracovních míst a přibližně 300 nových obchodů. Architekti chtějí výstavbu realizovat postupně a všechny budovy propojit mosty pro pěší i malými parky pro relaxaci. Domy by navíc na střechách měly mít vzrostlou zeleň, čímž by město dostalo více čerstvého vzduchu a příjemnější prostředí.

Čtěte další články na téma urbanismusStockholm

Foto a zdroj: Anders Berensson Architects