21. července 2016 –– architektura –– Ondřej Krynek

Městská část Praha 10 se může pochlubit jednou z mála zdařilých revitalizací veřejného prostoru.  Architektonické studio Jakub Cigler Architekti realizovalo v ulici Moskevská a jejím okolí nové cesty, posezení na moderních lavičkách, novou zeleň i zastávky veřejné hromadné dopravy.

„Cílem našeho návrhu byla snaha rehabilitovat fenomén společensky významné obchodní ulice, s vymezením prostoru pro chodce i cyklisty a s pohodlným a bezpečným využíváním tramvajového provozu, v souladu s přijatou Strategií pro veřejné prostory Prahy 10 – Mezinárodní chartou chůze,“ uvádí studio k projektu, na kterém pracovali architekti Jakub Cigler, Jan Hofman, Ondřej Hrozinka, Matouš Králíček a Petr Kučera.

„Součástí této charty je především snaha zajistit všem bezpečnou a pohodlnou možnost nezávislého pohybu, umožnit pěší dostupnost co nejvíce míst, zejména pak veřejných budov a veřejné hromadné dopravy. Byla zde snaha navrhnout veřejný prostor se společenským významem, s důrazem na rehabilitaci veřejných prostorů a to jak náměstí, tak zajímavých odpočinkových zákoutí s možností posezení i her pro mládež,“ doplňuje studio k projektu řešeného na ploše 5,7 hektaru.

Čtěte další články na téma Praharekonstrukce

Foto a zdroj: Jakub Cigler Architekti