11. prosince 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražská čtvrť Smíchov se v nejbližších letech výrazně promění. Krom projektu Smíchov City a v návaznosti na něj bude přebudováno Smíchovské nádraží na moderní terminál, který propojí vlakovou dopravu s autobusovou, metrem, tramvajemi a osobními auty. Zanikne tak nádraží Na knížecí, vybuduje se nová lávka a nyní stojící se zmodernizuje. Studii vypracoval ateliér A69 architekti.

„Hlavním přínosem studie je sjednocení současných dopravních uzlů na Smíchově. Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy znamená lepší propojení Prahy a jejího okolí,“ říká Ondřej Boháč, který je ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, jenž studii ateliéru A69 zadával.

„Autobusové nádraží jsme navrhli přemístit k Smíchovskému železničnímu nádraží. Abychom tuto myšlenku rozpracovali, vyzval nás IPR a my jsme pro projekt Smíchovského terminálu použili jedinečnou metodu. Pozvali jsme k jednomu stolu všechny, kteří v lokalitě Smíchovského nádraží mají své zájmy – všechny dopravce, dopravní inženýry, MČ Praha 5, developera Smíchov City – a na společných pracovních schůzkách jsme je nechali tyto zájmy popsat a vzájemně propojovat nebo koordinovat,“ říká architekt Jaroslav Wertig z ateliéru A69 architekti.

Nedávno prezentovaná studie počítá se dvěma etapami vývoje terminálu a jeho návazných oblastí. V první fázi bude omezeno nádraží Na Knížecí a linky odsud budou přemístěny do nového autobusového terminálu Dobříšská. Tímto vznikne Na Knížecí prostor náměstí, který v druhé etapě přesunem zbytku linek umožní vybudování budovy sloužící občanům. Architekti jako příklad uvedli ve studii knihovnu.

Železniční stanice Praha Smíchov se taktéž postupně promění na moderní terminál. V první fázi přibude nad železnicí nový most pro pěší napojený na všechna nástupiště. Poté bude zklidněno okolí Smíchovského nádraží a protažena současná budova spadající pod železnici. V druhém kroku dojde k nástavbě autobusového nádraží nad vlakové a rozšíření tak terminálu Dobříšská. Tímto dojde k ucelenému rozšíření na plnohodnotný terminál, v jehož rámci vznikne i záchytné parkoviště pro přibližně 1 000 aut. Realizace je plánována na roky 2022 až 2025.

Čtěte další články na téma Prahanádraží

Foto: A69 architekti
Zdroj: IPR Praha