20. listopadu 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

V prosinci 2018 byl představen plán vybudovat v Praze na Smíchově nový dopravní terminál, který by propojil železnici, metro, tramvaje, všechny typy autobusů a parkoviště pro auta. Nyní byla představena propracovaná a schválená studie od ateliéru A69, která ukazuje detailní podobu budoucího terminálu, který v Česku nemá obdoby. Výstavba má začít v roce 2021.

„Terminál Smíchov bude prvním skutečně moderním nádražím v Praze. Jedná se o unikátní projekt dopravního hubu, který zatím známe jenom ze zahraničí. V minulosti se budovaly různé druhy nádraží na různých místech, autobusové na jednom, vlakové zase jinde. Naopak na Smíchově budou cestující moct na jednom využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti. Vše bude navíc díky modernímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné. V Praze vznikne dopravní terminál budoucnosti,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„V rámci studie je ponechána historická hala z 50. let, která je pouze doplněna o novou část s obchody a zázemím pro cestující. Novinkou také je, že hala propojí oba nádražní podchody. Na halu naváže i nové administrativní křídlo nádraží, které by mohlo být budoucím sídlem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Podoba tohoto křídla ještě není dokončená a bude ještě předmětem jednání se SŽDC,“ uvádí ke stěžejní části projektu Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Projekt řeší dopravu opravdu zeširoka. Výraznou proměnou projde prostor před nádražím, z něhož se má stát reprezentativní místo s novým uspořádáním zastávek tramvají a městských autobusů. Počítáno je s přesunem příměstské autobusové dopravy z ulice Na Knížecí přímo do terminálu. Plánováno je i parkoviště pro tisíc aut a tisíc kol. Představená studie byla schválena v dubnu 2019 a později ještě dopracována. Nyní se hledá generální projektant a dodavatel.

Čtěte další články na téma Prahanádraží

Foto: A69 architekti
Zdroj: IPR Praha