15. června 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Po náhlém zhroucení původní Trojské lávky byla nedávno v Praze dokončena nová lávka od ateliérů Valbek a Bomart. Moderní, subtilní a zároveň bezpečná lávka byla umístěna na původní místo. Došlo k rozšíření, díky čemuž zde vedle sebe mohou lépe chodit chodci a jezdit cyklisté.

„Hlavními kritérii návrhu byla vedle efektivního, rychle realizovatelného konstrukčního řešení a statických a protipovodňových nároků zároveň účelnost a udržovatelnost konstrukce, ale také čisté a elegantní sladění všech požadavků. Byly zvažovány klady a zápory použití různých materiálů s ohledem na ekologické dopady i následnou údržbu. Na konstrukci lehké lávky byly kladeny vysoké požadavky únosnosti (přejezd IZS) i protipovodňové odolnosti (pro případ povodně bylo navrženo sklápěcí zábradlí k minimalizaci bariéry v průtočném profilu), ale důležitá byla i tvarová a materiálová přívětivost pro návštěvníky a návrh vhodného osvětlení s ohledem na parkové prostředí Stromovky a Tróji,” uvádí architekti Libor Kábrt, Lukáš Vráblík, Gabriela Elichová a Martin Elich.

„Byla zvolena vizuálně jednoduchá, hierarchicky strukturovaná ocelová konstrukce s vzduchotěsným trubkovým páteřním nosníkem, který je svým lapidárním kruhovým profilem odolný vůči zatížení ve všech směrech a tloušťkou stěny odpovídá podélnému rozložení namáhání mostu. Na příčníky a trubkové podélníky je kotvena velmi odolná dřevěná mostovka a sklopné zábradlí,” dodávají.

Na celém mostu je příjemná jeho estetika. Architekti navrhli v podstatě nepříliš výraznou stavbu, která do příjemné krajiny zasahuje jen v nejnutnějším množství. Pomáhá tomu subtilní konstrukce, velmi štíhlé pilíře s průřezem elipsy i celková přímost mostu, díky které se přes řeku klene jednoduchá linka. Původní lávka z roku 1984 se zřítila v roce 2017 a trvalo pouhé tři roky navrhnout a postavit novou.

Čtěte další články na téma most

Foto: Karol Koštialová
Zdroj: ValbekBomart