22. dubna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Trojice architektů a mostních inženýrů dokončila v obci Lužec nad Vltavou nedaleko Mělníka lávku přes Vltavu. Určena je pro chodce a cyklisty, kteří se tak snáze dostanou do své obce ležící na ostrově. Moderní a subtilní stavba je řešena jako zavěšená konstrukce s celkovou délkou asi 130 metrů.

„Architektonický návrh je výtvarně založen na lehkosti a subtilnosti, které jsou umožněny díky technologicky extrémně vyspělému materiálu UHPFRC (ultra-high performance fibre reinforced concrete, ultra-vysokohodnotný beton s rozptýlenou kovovou výztuží),“ uvádí architekti a inženýři Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek.

„Lávka je koncipována jako zavěšená konstrukce s jedním pylonem a dvěma poli o rozpětích 30+100 m. Hlavní pole překračuje řeku šířky 70 m. Pylon je ocelový, výšky 40 m a tvoří v rovinaté krajině protiváhu kostelní věži. Mostovka je vedena ve výškovém oblouku s poloměrem 777 m a je sestavena z přímo pochozích prefabrikátů z UHPFRC. Závěsy tvoří 17 párů uzamčených ocelových lan. Mostovka byla nad břehy montována na pevné skruži. Část nad řekou se montovala letmo. Mostovka je sepnuta dvěma volnými kabely,“ dodávají.

Na stavbě je příjemný celkový dojem subtilní stavby, který je umocněn lehkostí dalších prvků jako je například zábradlí či osvětlení. I celková barevnost laděná do šedých tónů je nenásilným vstupem do krajiny, jenž je umocněn nově vysázenou dubovou alejí, kde stromy vyrostou do výšky pylonu. Jednoznačně příkladná stavba, která by se měla stát vzorem pro podobné řešení lávek a mostů v České republice.

Čtěte další články na téma most

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek