5. srpna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na východ za Ostravou v Radvanicích vyrostl velmi neobvyklý rodinný od ateliéru Ti2 architekti. Nevýhodou pozemku byla jeho velká svažitost, díky které si pokrokově smýšlející pár nechal postavit podélný dům svažující se podle zahrady. Díky plechov=ému opláštění a ploché střeše pak vypadá jako hangár.

„K severu svažující se louka má značně křivolakou hranici a dva protilehlé vstupy. Sousední domek reprezentuje současný český standard. Naproti němu statečně přežívá torzo ovocného sadu, který pamatuje největší slávu bývalé Nové huti Klementa Gottwalda okupující blízký horizont,“ uvádí autoři stavby Kamil Měrka a Tomáš Kozel z ateliéru Ti2 architekti

„Úzká a dlouhá figura domu přirozeně kopíruje stávající terén. Částečně podsklepený přízemní objekt má tři výškové úrovně podlahy. Vnitřní prostory jsou půdorysně striktně zónovány a pod téměř třicet metrů dlouhou pultovou střechou ukrývají proměnlivou světlou výšku od intimních 2,3 metru až po velkorysých 3,5 metru. Odolná provětrávaná fasáda z trapézových plechů je na delších stranách prolomena okny a doplněna lapidární hmotou vstupu do suterénu,“ dodávají.

Kvůli atypickému řešení architektury domu musel být také interiér řešen nezvykle. V interiéru proto najdeme několik obytných zón oddělených schody. Příjemně vypadá obložení dřevěnou překližkou, která interiér opticky zahřívá. Naopak vybavení domu a řešení některých místností vypadá velmi zpátečnicky. K domu je pak plánována dostavba garáže a zahradního přístřešku. Architektonické řešení domu si vysloužilo nominaci na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma bydlení

Foto: Martin Grobař
Zdroj: Ti2 architekti