13. října 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Silně zanedbaný dopravní terminál Černý Most v Praze, který spojuje autobusovou dopravu s metrem, projde zásadní rekonstrukcí. Podle návrhů studia Re:Architekti bude zasypána podzemní část terminálu pro autobusovou dopravu, modernizována nástupiště, omlazena budova, vysázena zeleň a upraveno okolí. Dominantní střecha s klenutou střechou zůstane.

„Náměstí: Vnímáme jako přirozené těžiště území a dopravní terminál jako jednu stranu tohoto náměstí. Tedy jako součást městského prostředí (integrace dopravy do městského prostředí). Tak, že cestující, který čeká na autobus přirozeně pobývá v ploše náměstí. Změna organizace pohybu autobusů: Navrhujeme, aby se při zachování stávající kapacity (výstupní stání a odstavná stání se nemění, nástupní stání se reorganizují ve stejném počtu) zkrátila vzdálenost a čas nutný k průjezdu terminálem. Zároveň tak, že autobusový terminál získává charakter ulice (vozovky) procházející plochou náměstí,“ uvádí architekti v návrhu v koncepční studii.

„Čitelné prostředí bez vizuálních i fyzických bariér: Tedy komfort a bezpečí pro obyvatele/cestující, přehlednost pro cestující. Ale zároveň zachování klíčových prvků původní architektury jak v rámci plochy náměstí (betonová plastika, fontána) tak budovy terminálu (zaklenutí). Využití potenciálu střech: Platí jak pro cyklodopravu tak pro expanzi veřejného prostoru, s možností diferencované nabídky aktivit ve srovnání s prostory na stavbě IV,“ dodávají k navrhovanému řešení. Realizace počítá se začátkem v roce 2030. V následujících devíti letech budou realizovány pouze menší úpravy.

Čtěte další články na téma Prahanádraží

Foto: Re:Architekti
Zdroj: IPR Praha