1. srpna 2012 –– interiér –– Monika Tomiczková

Švédské hlavní město Stockholm nabízí zajímavou alternativu pro vzdělávání dětí ve školním a předškolním věku. V roce 2011 zde byla otevřena v pořadí již šestá pobočka soukromé školy Vittra Telefonplan. Její nevšední interiér navrhlo dánské umělecké a designérské studio Rosan Bosch.

Škola zastává ordinální filozofii výuky a studio z ní při vytváření svého návrhu vycházelo. Celý interiér o rozloze 1 900 metrů čtverečních tak plní praktickou, ale také edukační funkci. Je jakousi platformou pro vzdělávání a vnitřní rozvoj dětí. Barevné řešení prostoru povzbuzuje představivost a kreativitu. Navozuje hravou atmosféru a pomáhá tak bořit bariéry mezi pedagogy a studenty.

Studio upustilo od klasického vzorce „židle – stůl – židle“ používaného v konvenčních školách a celý prostor ponechali až na výjimky otevřený. Studenty i pedagogy tímto řešením osvobodili nejen v jejich pohybu, ale také v možnostech využití interiéru školy. Otevřená dispozice dovoluje pedagogům pracovat s libovolným počtem studentů dle okamžité potřeby a zároveň nebrání v individuálním přístupu.

Ve škole Vittra Telefonplan najdeme prostory pro klidné přemýšlení a poznávání svého já nazvané The Cave, prostory pro samostatnou práci Window Pods, prostory pro práci v malých skupinkách The Village nebo speciální prostory pro prezentaci toho, co se již děti naučily, pojmenované The Stage. Důraz škola klade také na využití moderních technologií, každý student má k dispozici vlastní notebook.

Studio bylo vybráno díky svým předchozím projektům, jakými jsou například vývojové centrum firmy Lego nebo interiér ředitelství firmy Google. Zakladatelka studia, původem holandská umělkyně Rosan Bosch, se již dvacet let profesionálně věnuje designu a architektuře. Dle jejího názoru může umění, design a architektura zlepšit prostředí škol, zvýšit hodnotu podniků i organizací a udělat ze světa lepší místo k životu. Zajímavostí je název školy Vittra, která má nábytek od švýcarské značky Vitra.

DesignVid.cz nabízí video Nahlédněte do školy bez omezení Vittra Telefonplan

Čtěte všechny články na téma dětiškola

Foto: Kim Wendt
Zdroj: VittraRosan Bosch