15. prosince 2022 –– média –– Ondřej Krynek

Veřejně dostupný je nejspíš po omezenou dobu 57 minut dlouhý dokument Adolf Loos, který natočila veřejnoprávní Česká televize. Film o celosvětově obnovovaném architektovi, z jehož díla se u nás dochovala řada interiérů především v Plzni, vytvořil za svůj život na 65 realizací. Letos by se Loos dožil 152 let.

„Snímek mapuje život a dílo světově uznávaného architekta Adolfa Loose, který patřil k autorům přerodu evropské architektury na počátku 20. století, rád kombinoval osvědčené prvky luxusního i standardního angloamerického bydlení s přirozenou strukturou přírodních materiálů a předměty pocházejícími z různých exotických zemí. Jeho odkaz jako zástupce modernismu a purismu představili autoři prostřednictvím dosud nepublikovaných archivních materiálů a osobních příběhů architektovy rodiny
a jeho spolupracovníků,“ uvádí zástupci projektu Loos Plzeň.

„Film je provázen komentářem Christophera Longa, profesora na University of Texas a odborníka na Loosovo dílo; jedním z dalších účinkujících je též profesor Vladimír Šlapeta, historik architektury. Natáčelo se v Praze, Plzni, Brně i Vídni a tvůrcům se podařilo na několika ikonických stavbách představit zásadní prvky architektova díla, jenž za svůj život vytvořil 65 realizací, z nichž největší podíl po Vídni připadá právě na Plzeň. V dokumentu se tak představí Semlerova rezidence, Brummelův dům i další plzeňské byty, které pro štáb České televize zpřístupnily Západočeská galerie a Plzeň-Turismus,“ dodávají.

Čtěte další články na téma Adolf Loosfilm

Foto a zdroj: Česká televizeAdolf Loos Plzeň