23. května 2023 –– média –– Ondřej Krynek

Vyšla první česká kniha, která se zaměřuje na minimalistické bydlení. Jmenuje se Tiny House a nabízí 35 českých slovenských projektů miniaturního bydlení v miniaturních domcích, takzvaných tiny house. Mimo informací o domku, fotografií architektury a jeho interiéru nabízí také 16 rozhovorů s architekty a designéry. Nechybí předmluva Jiřího Pelcla a další zajímavé texty. Publikace má obálku z recyklovaného papíru.

„Mini domky a výše zmíněný ideál rodinného domu jsou ve skutečnosti protipóly a zrcadlí situaci ve společnosti, která těžce hledá realistickou polohu pro bydlení ve městech a na vesnicích. V blízké budoucnosti určitě nebudeme všichni bydlet v domcích o minimální ploše, ale trend dobře navržených a kvalitních minidomků jistě ovlivní nejenom malometrážní bytovou výstavbu rodinných domů v příměstských oblastech a na venkově. A bude to dobře,“ můžeme se dočíst v průvodním textu ke knize, která má nezvykle řešenou obálku natištěnou na ekologický recyklovaný papír Gmund Bio Cycle.

„Architektonický a sociální fenomén tiny house volá po zmenšení obytných prostor a vyzývá ke skromnosti. V českém (a slovenském) kontextu nabralo toto hnutí poněkud jiný směr: jen minimum lidí využívá tiny house k dlouhodobému životu. Většinou se jedná o dostupnou podobu rekreace nebo podnikatelský záměr označovaný jako glamping. Knížka se zabývá všemi zmíněnými polohami: hovoří v ní uživatelé domků, architekti i kritici tohoto fenoménu. Kromě rozhovorů v ní najdete katalog nejzdařilejších pětatřiceti tiny houses z České a Slovenské republiky,“ lákají autoři na nákup 272strákové knihy, která vyjde na 90 českých korun.

Čtěte další články na téma bydleníkniha

Foto a zdroj: Tiny House