3. července 2008 –– média –– Ondřej Krynek

K rozsáhlé výstavě Mezinárodní trienále současného umění, která potrvá ve Veletržním paláci v Praze až do poloviny září 2008, byla vydána rozsáhlá publikace, která na papír přenáší snad všechny vystavené exponáty včetně doprovodných textů. Současně vyšla i zajímavá kniha k samostatné výstavě Pohyb jako poselství, která pod trienále také patří.

Na několika patrech Veletržního paláce se rozkládá velmi rozsáhlá výstava Mezinárodní trienále současného umění 2008, která spadá pod Národní galerii v Praze. K ní vyšla souhrnná pět set stran silná kniha s oficiálním anglickým názvem International Triennale of Contemporary Art 2008, která mapuje výstavu i současné především evropské umění.

Napůl anglická a česká kniha ve svítivě žlutém obalu obsahuje prvně předmluvu prezidenta republiky, ředitele Národní galerie a ředitele Sbírky moderního a současného umění. Dále už je kniha rozdělena na jednotlivé výstavní projekty, tak jak je tomu na samotné výstavě. Každé dílo je krom vizuální složky a krátkého popisu vybaveno klasicky názvem díla, údaji o autorovi u jehož jsou zaznamenány i jeho výstavní aktivity.

To co na výstavě nejspíše nenajdete je doprovodný text přímo kurátorů jako Pascal Beausse, Vladimír Beskid, Olga Marcinkiewicz, Lenka Sedláčková, Hiroshi Minamishima, Tomáš Vlček Oliver Zybok, Milan Knižák a mnozí další, k jednotlivým částem trienále, pojednávající o jejich názorech na současné a budoucí umění i o hledání vhodných umělců.

Samostatně a přesto semknutě s trienále vychází více jak dvě stě stránková brožovaná kniha Movement as a Message. Výstava kinetického umění, které je součástí Mezinárodní trienále současného umění, stejně jako kniha ukazuje rozsáhlý a velmi zajímavý generační průřez tvorbou kinetického umění, které je samo osobě fascinující.

Anglicky, česky i italsky psaná publikace k výstavě Pohyb jako poselství není pouze obrazovým katalogem jak by se mohlo prvně zdát. Obsahově je kniha rozdělena pojednáním o kinetickém umění, biografiemi autorů i samotnými fotografiemi konstrukčně velmi pozoruhodnými díly.

Obě jedinečné publikace jsou k dostání v běžných knihkupectvích, velkých internetových obchodech nebo přímo v prodejně knih ve Veletržním paláci.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Národní galerie v Praze