4. května 2019 –– média –– Ondřej Krynek

V pátek byla pokřtěna první kniha o dnes již neexistujícím Hotelu Praha. Na 250 stránkách ji po stránce architektury, interiéru, umění i designu zdokumentoval publicista Pavel Karous a vydal v nakladatelství BiggBoss ve spolupráci s UMPRUM.  Jedna z nejvýraznějších pražských staveb z konce 70. let minulého století byla zdemolována v roce 2014.

„Příběh o hotelu Praha od začátku do konce zachycuje nejen výjimečnou nadčasovou architekturu, ale odráží i dobové politické a společenské poměry. O každém architektonickém celku můžeme říci, že je výsledkem nejen individuálních tvůrčích schopností jejich autorů, ale že je i důsledkem všeobecné kulturní, společenské a politické situace, v které vzniká a kterou ztělesňuje. Neopakovatelná architektura hotelu Praha může být chápána v tomto ohledu jako příkladová studie,“ říká publicista Pavel Karous.

„Osud Hotelu Praha v městské části Praha Dejvice dodnes působí jako stále živoucí dokument přerodu české společnosti od socialismu ke kapitalismu. V letech 1981-1989 sloužil jako reprezentativní zázemí komunistické elity, po revoluci se stal obětí divoké privatizace. Navzdory hlasům z řad významných architektů a historiků mu na počátku nového tisíciletí Ministerstvo kultury ČR odmítlo přidělit status národní kulturní památky. Srovnán se zemí byl definitivně v roce 2014,“ dodává k historii budovy, kterou zbourala společnost Petra Kellnera.

Autory architektonického návrhu Hotelu Praha z roku 1969 je čtveřice architektů Jaroslav Paroubek, Arnošt Navrátil, Radek Černý a Jan Sedláček. Hotel byl brán jako reprezentativní sídlo tehdejší moci a proto byl interiér vyzdoben a vybaven tím nejlepším od českých autorů. Nábytek navrhoval Zbyněk Hřivnáč, sochařskou výzdobu, Břetislav Benda a Miloš Krátký, svítidla navrhl Karel Volf, sklářské artefakty Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová či Pavel Hlava.

Čtěte další články na téma knihaPraha

Foto a zdroj: BiggBoss