30. dubna 2020 –– produkty –– Jakub Sochor

Nábytek z ohýbaných trubek patří mezi fenomény bytové kultury 20. století. Racionalita, minimalismus a důraz na uživatelskou praktičnost těchto výrobků odpovídají aspektům funkcionalistické kultury. Jedním z významných výrobců takového nábytku byly Slezákovy závody, jimž byla loni v říjnu věnována výstava, pořádaná Národním centrem nábytkového designu v Bystřici pod Hostýnem.

Akce nesoucí název Slezákovy závody: 110 let výroby kovového nábytku v Bystřici pod Hostýnem připoměla vrstevnatou tvorbu výrobce, který ve své činnosti pokračuje dodnes, a to pod názvem Kovonax. Výroba i nadále odkazuje na subtilní tvarosloví meziválečného trubkového nábytku, přičemž typologicky odpovídá především nábytku sedacímu. V nabídce však figurují také lůžka či vojenské (potažmo záchranné) příslušenství v podobě lehátek či antidekubitních matrací.

S výstavou byla rovněž spojena konference s názvem Trubkový nábytek – fenomén 20. století. Akce byla věnována rozličnému spektru témat souvisejících s kulturou trubkového nábytku. Mapovala jednak Slezákovy závody jako takové (prostřednictvím přednášky Slezákovy závody – minulost a současnost trubkového nábytku, kterou pronesla PhDr. Dagmar Koudelková, ředitelka Národního centra nábytkového designu), jednak trubkový nábytek v obecném měřítku avantgardní bytové kultury (přednáška Kodreta Myjava alias Marcel Breuer Mgr. art. Evy Šimonovičové Rutové z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě).

Čtěte další články na téma nábytek

Foto: Slezákovy závody